AL manifestas  2021

Istoriniame pasirinkime – išnykti ar išlikti?

SVAJONĖ / tikslas

Kad Lietuva išliktų jos visuomenės suvienijimui ir jos švietimo sistemos esminiam turiniui būtina labai stipri ilgalaikė tautos svajonė, kuri vestų mus į ateitį šimtus, o gal tūkstantį metų. Kas ir kaip gali sukurti tokią galingą viziją? Tokios svajonės vartojantis subjektas ir kuriantis objektas yra idealus ateities lietuvis – žmogus. Jo įsivaizdavimas ir aprašymas (svajojimas) ir turi būti mūsų pradinis uždavinys, nes tokio brėžinio pagrindu ir pastatomas realus daiktas.

MŪSŲ PASTANGOS /sprendimai

Nuo 2009 metų mūsų organizacija tyrė Lietuvą daugybe būdų, gilinosi į užsienietiškus Lietuvos tyrimus bei kitų šalių išlikimo sprendimus, surinko didžiausią istorijoje idėjų Lietuvai rinkinį ir darė pastangas geriausias idėjas įgyvendinti pilietinio judėjimo būdu.

Taip paaiškėjo, kad lietuvių visuomenė giliai, sunkiai ir ilgai serga psichologiškai, yra apimta vienišumo, susvetimėjimo, anomijos, socialinės atskirties. Slaptas neįsisąmonintas gilus tarpusavio pavydas neleidžia pasitikėti vieni kitais ir sukurti stiprias bendruomenes. Neleidžia sukurti kolektyvinį protą ir jo produktus.

Korononakrizė (kurią tiriame) dar labiau apsunkino lietuvių ir taip sunkią padėtį. Ji visiškai sužlugdys Lietuvą ar, galbūt, taps tuo “dugnu, nuo kurio galima atsispirti“ ir išsigelbėti?

Kol kas yra atviras klausimas, kaip šias problemas iškuopti. Tokiai misijai reikia ypatingo lyderio.

Mūsų socialiniai tinklai nuo 2020