Absorbcijos ministerija

Albinas Stankus Šioks rezultatas
Gerb. Dalia Henke
Mano nuomone, pilietiškumas yra daugiau susietas su pareigomis valstybei. Jūsų diskusijos Tėvynėje atrodo vienpusiškos. Manau, kad Jūsų valdymo struktūroje turėtų būti kažkas panaušaus apie rūpesčius ir problemas kylančius Lietuvoje, dėl kurių emigruoja ir negrįžta tėvynainiai.
Pvz. Galėtų būti Lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę komisija, kurį siūlytu mums veiksmų planą, kad lietuviai norėtu grįžti atgal. Pavyzdžiu gali būti žydai. Jie labai dirba kviesdami visus sugrįžti į Izraelį. Ten absorbcijos ministrės vienintelis uždavinys – palaikyti ryšius su visais pasaulio žydais, tikslu juos kviesti, domėtis kokias reikia šalinti tam trukdančias problemas, dirbti konkrečiai su kiekvienu grįžtančių. Manau, kad ir mums reikia tokios institucijos, o ją pasiūlyti galėtumėt ir Jus.
Pagarbiai
Albinas Stankus

https://www.facebook.com/groups/aslietuvai/permalink/10154796773730853/