AL aktyvo apklausos išvados 20170103


Kokius veiksmus ar kryptis AL vertėtų vykdyti?

Daugiausia balsų, pirma vieta

 • Balansas tarp teorinio darbo ir įgyvendinimo

Antra vieta

 • Susisteminti AL veiklą. Pilnai sutvarkyti viziją, misiją, vertybes, tikslus, strategijas, planus ir saviorganizuotis (Fayol funkcijas), t.y. kurti think tank, o tai yra ir viena iš Top idėjų
 • Pilnai suformuoti naują AL branduolį bei komandas

Trečia vieta

 • Įgyvendinti kurias nors stipriausias-didžiausias Top idėjas (išskyrus VMVTSP ir thinktank)
 • Audituoti ir sutvarkyti visą 5500 idėjų bazę
 • Aprašyti top idėjas
 • Surasti fundraiserius ir mecenatus
 • TOP 20 idėjų šlifavimas, aprašymas, kurti įgyvendinimo veiksmų planus
 • Taikyti geriausias idejas pirmiausia AL ir savo viduje

Veiklą fokusuoti ir į Lietuvą ir į išeiviją!


Veiklą pradėti reiktų:

nėra reikalo skubėti, svarbiau darbo kokybė


Kaip monetizuoti veiklą?

 • Fundraisers padalinys pritraukia mecenatus ir fondus
 • Vesti mokymus
 • Sukurti seserine “praktine“ organizacija, kuri nes pelna ir pritrauks pasekeju savo darbu. AL Think tank kurs jai misijas, konsultuos krypti.

 Kokias idėjas vertėtų įgyvendinti?

Pirma vieta

 • lietuvių pozityviojo-gerojo visuomenės elito atkūrimas

Antra vieta

 • Tvarkos lietuvių buityje, patalpose kampanija,
 • Istorinių Lietuvos klaidų (ir pasiekimų) auditas
 • Laimės ekonomika