Apie AšLietuvai FaceBook grupę

facebook.com/groups/aslietuvai/

Ši oficiali organizacijos VšĮ “AšLietuvai“ (toliau – AL) grupė skirta tik konstruktyvių idėjų Lietuvai kūrimui, aptarimui, įgyvendinimui bei visai AšLietuvai veiklai. VIsi kiti turiniai draudžiami!

Organizacija AL ir AL FB Grupė skirta besidomintiems Lietuvos problemomis ir sprendimais, išlikimu, iškilimu bei ateitimi. AL tikslai: http://aslietuvai.org/al-tikslai

Daug lietuvių (ir AL komandos narių) gyvena toli geografiškai, todėl AL veikla koordinuojama per internetą, o AL FB diskusijų grupė bei http://aslietuvai.org/al-fb-grupes-ir-grupeles/ yra aktyviausia komunikavimo vieta.

Visose AL internetinėse grupėse galioja AL etikos kodeksas http://aslietuvai.org/al-etika

AL FB Grupėje skelbiami tik tiksliniai, konstruktyvūs pranešimai, idėjos Lietuvai. Reklama ir nukrypimai nuo organizacijos ir FB grupės tikslo griežtai draudžiami, o piktnaudžiaujantys bus iškart šalinami.

Apie AL https://aslietuvai.org/apie-al/
AL istorija https://aslietuvai.org/al-istorija
Ak idėjų archyvai https://aslietuvai.org/archyvai/
AL darbo metodai https://aslietuvai.org/metodai

Daugiau žiūrėkite https://aslietuvai.org/

SVARBESNI AL PROJEKTAI
AL projektai https://aslietuvai.org/projektai
Lietuvos vizija https://aslietuvai.org/vizija

Kai kurie AL projektai turi dukterines-grupes, jos sudėtos į Adminų rekomenduojamą sąrašą pačioje AL FB grupėje.

Direktorius Tomas Girdijauskas

Atnaujinta 2018.01.10