AL organizacijos restruktūravimas nuo 2015

Kaip struktūruojama AšLietuvai organizacija nuo 2015?

2018 sausio atsakymas

Kadangi tyrimai ir faktai rodo pernelyg didelį vertybinį, mentaliteto, nuomonių, motyvacinį, charakterio savybių horizontalųjį, bei skirtingų rangų soc lygių vertikalųjį išbarstymą-nevieningumą, ty gilias socialines atskirtis, tai

formuojant/restruktūruojant AL organizaciją nuo 2015 taikome išimtinai Kurginiano metodą (taip vadinamą “Kalėdinį sprendimą“). Prieš kuriant formalias struktūras reikia pasiekti stiprų neformalų vieningumą, padaryti labia rimtą teambuilding darbą, išsigryninti ir suvienodinti nuomones principiniais organizacijos ir jos veikimo Lietuvos atžvilgiu klausimais.

2018 etape struktūravimas gali būti tik tokios, kol kas dar neformalios grupės:

  • bendra aktyvo diskusija, kurios susitarimai labiausiai lemia visą veiklą,
  • darbo grupė dirbanti atskirai tik kaip ThinkTank,
  • atskiros darbo grupės dirbančios su konkrečiomis idėjomis.

Kai šis modelis pradės efektyviai veikti – tuomet kursime formalias struktūras.

Cituoju Gintarą ir Ievą: mums ne valdyba reikalinga (valdybos funkcija kiek kitokia nei reikia dabar), pradžiai pakaks projektų iniciatorių/kuratorių.

Tą patį sako ir Kurginian. Šis modelis taikytinas visos visuomenės krizės atveju, ir apskritai AL kaip passionarinės organizacjos atveju netinka standartinės, greitos organizacinio formavimo procedūros.