AšLietuvai pareigos (detalizuota misija)

Pareigos – tai organizacijos detalizuota misija

  • “pincetu“ renka tik vertingas idėjas.
    • AL neberenka idėjų masiniu būdu (kaip buvo veiklos pradžioje 2009-2011), nes ir taip jų AL bazėje yra perteklius. Idėjas masiškai renka AL partneriai arba trečiosios pusės. Dabartiniame etape AL renka tik pavienes kokybiškas idėjas ypatingu “pincetiniu“ metodu. Dauguma naujų masiškai siūlomų idėjų mums jau žinomos, nes atsikartoja mūsų duomenų bazėje. Turėdami ilgiausią ir didžiausią idėjų Lietuvai “banko“ patirtį greitai atpažįstame naujas, vertingas, unikalias idėjas.
  • analizuoja, apdoroja, grynina idėjas;
  • įvairiais skerspjūviais tiria Lietuvos būklę (tam tarpe tiria lietuvių nacionalinį charakterį) ir stebi kolegų daromus tyrimus;
  • vidutišniškai keturis kartus per metus viešina geriausius sprendimus (2009-2017 viešino apie 32 kartus). Iki šiol daugiausiai viešino valstybės institucijoms ir specialistams, bet ruošia viešinimą ir plačiai visuomenei;
  • Be to esant galimybei: vykdo lobistiką bei teikia rekomendacijas valdžios institucijoms, visuomenei, kitoms organizacijoms, prezentuoja, skelbia spaudoje, vykdo viešųjų ryšių kampanijas; kuria galimybių studijas ir planuoja įgyvendinimą, kuria prototipus, pilotinius projektus, startupus, deleguoja vykdymą ir vykdo stebėseną (mūsų pareiga – ieškoti įgyvendintojų, deleguoti); daro daugybę bandymų inicijuoti idėjų įgyvendinimą. pilnas įgyvendinimas (retais atvejais)
    • kelios iš idėjų jau veikia gyvenime.

%d bloggers like this: