AL veiklos principai ir filosofija

20171225

AL pareiiga yra nuolatinis nepaliaujamas konvejerinis protinis darbas: vizijų, idėjų, misijų, vertybių, tikslų, strategijų, taktių rinkimas ir generavimas. Atskirų idėjų įgyvendinimu turi užsiimti specialios darbinės grupės arba idėjų įgyvendinimas turi būti deleguojamas.


JUODRAŠTIS iki 201712

Tradicinė šeima.Kadangi Tauta yra ant išnykimo ribos, tai maksimalus dėmesys turi būti kreipiamas į tradicinę šeimą, jos vaisingumą, santykių šeimos viduje sureguliavimą, vyriškumo ir moteriškumo atstatymą, vaikų auklėjimą remiantis amžinais auklėjimo metodais, vyro, žmonos ir vaikų pareigas.

Pagarba protėviams ir vyresniesiems, jų išminčiai ir patirčiai

Inovatyvumas ir kūrybingumas

Stiprus Lietuvių Tautos ryšys su kitomis tautomis ir platus požiūris į tautiškumą

Stiprūs, pagarbūs ir abipusiai naudingi ryšiai ne tik su kaimyninėmis tautomis, bei tautinėmis mažumomis, bet apskritai su visomis Pasaulio tautomis.

Aukšti universalūs etiniai standartai

Besąlygiškai pozityvus ir konstruktyvus požiūris į valdžios institucijas kokios jos bebūtų kritikuotinos

Tarnavimas tautai ir piliečiams

Puslapis yra kūrybinėje stadijoje!

Svarbūs judėjimo filosofijos elementai, judėjimo šerdis yra

Unikali etika: Ypatingas dėmesys etikai ir pastangos sukurti unikalią etika
Judėjimas yra atviras, tačiau nepolitinis ir nekomercinis, paremtas nesavanaudiška kiekvieno dalyvio (asmens ar organizacijos) investicija į nuolatinę bendram gėriui naudingų sumanymų ir sprendimų paiešką, laisvą dalinimąsi idėjomis bei paramą svarbių idėjų įgyvendinimui.
Idėjų birža: Aktualiausios ir vertingiausios idėjos bus viešinamos žiniasklaidoje pagal “idėjų biržos” modelį, panašų į akcijų biržų teikiamą informaciją.

Iškelti visuomenės interesus ir gerovę virš atskirų organizacijų, struktūrų ar piliečių grupių interesų. Kaip ląstelė tarnauja organizmo visumai ir gauna pilną aprūpinimą, taip narys tarnauja organizacijai, organizacija tarnauja visuomenei, šalis tarnauja žmonijai – taip mažesnis realizuoja save aukštesnės energijos atžvilgiu, aukštesnio tikslo dėka.

Judėjime žmonių tarpusavio pasitikėjimo atstatymas, bendravimo kokybė yra svarbiau, nei pačios idėjos kaip tokios – judėjimas turi ir šviečiamąjį, aukėljamajį vaidmenį. Žmonių santykiai svarbiau, nes, galų gale, visų darbų rezultatas yra žmonių laimingumo pojūtis, gaunamas tik santykių kokybės dėka. Taigi idėjų talka yra ir priemonė unikaliems sprendimams surasti ir kartu priemonė vienijimuisi per aukštos prabos kolektyvinę intelektinę pastangą.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Vienijimąsis dėl šalies/tautos ateities, totali kooperacija ir bendradarbiavimas vertikaliai ir horizontaliai – viena svarbiausių judėjimo idėjų jau pavirtusi į vieną kertinių principų.
Pozityvūs/konstruktyvūs sprendimų/idėjų siūlymai – judėjimo esmė. Lietuvos viešojoje erdvėje dominuoja negatyvas (tematinis ir emocinis), todėl judėjimo dėmesys nukreiptas į negatyvo įveikimą, neutralizavimą. Negatyvios idėjos arba kritika turi būti performuluojami į aiškius ir konstruktyvius siūlymus. Judėjimas gali tarpininkauti tarp Tautos ir Valdžios lyg vertėjas žinantis abi kalbas, taip pat balansuojantis moderatorius dialoge tarp radikalių pilietinių iniciatyvų.
Kolektyvinė inteligencija, kolektyvinis protas – tai naujas globalus fenomenas, kurį atstovauja idėjų talka. collective intelligence,  crowdsourcing,wisdom of crowds, wikinomics,  atviro šaltinio ideologija, open innovation, Open source intelligence,  Crowdsourcing kategorija.
Idėjų vertinimo kriterijai, Idėjų vertinimas pagrįstas ir masių nuomone, ir ekspertų nuomone.

Creativity, kūrybingumo creativity ir euristikos principais pagrįsta idėjų šturmo sistema ir laboratorija kurios projektai vystomi visomis Lietuvos gyvenimo iššūkių kryptimis nuo moralinių iki ekonominių.
Kodėl siūlome spręsti Pasaulio problemas ir siūlyti globalias idėjas? Apie  idėjų mastelius ir vertikalę.