AL vidinės darbo taisyklės 2017

  • Neprieklausomai nuo to kiek ir kokių idėjų jau yra AL duomenų bazėje – visada reikia naujų idėjų, kurios gali būti dar geresnės ir dar stipresnės.
  • Laikytis balanso tarp teorinio darbo ir praktinio įgyvendinimo
  • Darbui naudoti visas įmanomas idėjų generavimo metodikas