AšLietuvai kokybės vadyba, konkursas, prizas ir ženklas

AšLietuvai kokybės standartzs Lietuvai ir lietuviams

Nepaliaujamo kokybės kėlimo-tobulęjimo procesas vykdomas nedideliais žingsneliais, kryptingai, visose srityse, asmeniniame-žmogiškame ir darbiniame-viešąjame gyvenime.

  1. Nepaliaujamas lietuvių žmogškų, šaimyninių, darbinių ir tarptautinių santykių-kounikacijos tobulinimas.
  2. Kokybės kėlimas auklėjimo-ugdymo procese nuo namų iki elitinių universitetų.
  3. Kokybiškų kadrų-personalo atranka.
  4. Kokybiškas informacinių produktų kūrimas

 

 

HISTORY OF JAPAN’S QUALITY MOVEMENT

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Deming_Prize

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_quality_awards

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Quality_Award