Idėjų top 20190612

  1. Reikalinga dar stipresnė ilgalaikė vizija Lietuvai, nei aštuonių šveicariškų savybių vizija AšLietuvai organizacijoje sukurta 2015-2018 metais. Mūsų skaičiavimais vizija sukeltų įkvėpimą tautą tik peržengus aukščiau reliatyvaus 14 kartų galios slanksčio nei dabartinė kolektyvinė lietuvių galia. Kitaip sakant, kad grįžtumėm į sveiką aukso vidurį turime norėti bent 14 kartų daugiau nei drįstame norėti dabar. Kokia konkrečiai ta vizija turėtų būti turinio ir kokybės prasme – neaišku, bet kiekybinis galios slenkstis yra daugmaž aiškus. Vizija yra savanaudiškas subjekto noras – ką norima gauti. Po to kai gavome Nepriklausomybę, NATO, ES, Eurą – askstesnės vizijos įgyvendintos ir šalis neturi jokios stiprios ir juo labiau – ilgalaikės vizijos.
  2. Misija yra subjekto pasiaukojimo kryptis – ką norima duoti klientams.