Idėjų top 2014 05 27

Šis puslapis anksčiau vadinosi    https://aslietuvai.org/idejos-bak

Puslapis yra kūrybinėje stadijoje!


DU IDĖJŲ RINKINIAI TĄ PAČIĄ DATĄ

Pirmas rinkinys

Kombinacija geriausių 2014 05  27 minčių

Visų šių dalykų-savybių reikia mokinti naujojo elito būsimus mokytojus ir patį elitą

programa, idelogoija ir principai, ir net naujo tipo mokslo sistema kurią reikia diegti naujam lietuvių tautos elitui

Grįžtamąjį ryšį

X kombinuoti su

elito kūrimo globalia šiuolaikine sistema

X kombinuoti su

vidinio dialogo budistine metodologija

X kombinuoti su

ushahidi

X kombinuoti su

protu centru

X kombinuoti su

anti k mokykla (???)


Antras rinkinys


3500 idėjų naujam šturmo  Google Wave

Kai kurių įdomesnių idėjų atrinktų iš 3500 nuolat pildomas sarašas:


 1. Virtuali etika: Bendravimo proveržis naujos kartos etikos dėka – kolektyvinėmis pastangomis parašyti būtinų Lietuvai šiuo metu gyvų etikos ir garbės kodeksų seriją. Konstitucijos tobulinimas/perrašymas Vikipedijos (wikimedia) būdu. Kartu (virtualiai) sukurti visos Lietuvos bendravimo etikos (elgesio) kodeksą.
 2. Totali visos šalies kooperacija, vienijimasis, bendradarbiavimas, bendravimo kokybės didinimas vertikaliai ir horizontaliai.
 3. eValdymas, eVyriausybė, eDemokratija kaip tinklinis grassroots judėjimas. Elektroninė demokratija ir e-Valdžia – naujausia versija. [konferencija 2010.06.02]
 4. Bendravimo stebuklą ir ekonomikos stebuklą sugeneruoti kaip du viename ir tai daryti virtualiu proto šturmu vykdomu Google Wave, Facebook arba Skype terpėje. [planuojama 2010.06.12]
 5. Stiprių ryšių su visu Pasauliu sukūrimas kaip grassroots judėjimas.
 6. Visos Lietuvos SWOT analizė išeivijos pagalba [TJG ir Vaidas Gailys].
 7. Lietuvos jaunimo ir išeivijos įtraukimas į idėjų talką.
 8. Globali Lietuva, Globalios Lietuvos eValdymas ir Globalios Lietuvos palydovinė TV.
 9. Sukurti Pasaulio Lietuvių Elektroninę Vyriausybę ir perduoti Lietuvių likimo sprendimą bankroto ir išnykimo grėsmės akivaizduoje.
 10. Stiprios visuomeninės pridėtinės vertės šviečiamojo turinio transliuojančio kanalo sukūrimas.
 11. Naujos kartos mokyklos – protų kalvės (Eton College tipo) kūrimas.
 12. Vertybių konferencijos tęsimas kol bus išgrynintos vertybės.
 13. Apklausti įtakingus asmenis kas jų manymu turėtų būti svarbiausias Lietuvos ekonominio ir moralinio proveržio faktorius?
 14. Viešai apklausti institucijas – ką jos daro, kad Lietuva kiltų morališkai ir ekonomiškai? Ir kaip jos koordinuoja veiksmus? [dalinai TJG]
 15. Išmėginti jėgas karinėje pramonėje… Ka gali žinot, gal kas ir pavyks.
 16. Aukščiausio pasaulinio lygio lietuvišką globalią mokyklą+universitetą sukurti internete perkeliant į ją visus mokymus.
 17. Pilnai išvalyti Nemuną ir Nerį unikaliu moderniausiu osmosiniu būdu (ties Baltarusijos siena).
 18. Pilnai susijungti su Latvių tauta (kultūriškai ir visais kitais būdais) į vieną naują Baltų tautą.
 19. Globali palydovinė Baltus vienijanti (Lietuvių ir latvių) televizija su pozityviu edukaciniu turiniu.
 20. Modernizuoti arba atkurti senąją dainių-kanklininkų religiją (Stiprinti, remti kanklininkų judėjimą).
 21. Atsigręžti į kaimą: kurti, plėtoti, propaguoti socialinius ūkius, sukurti specialų švietimą kaimo ir ūkininkų vaikams.
 22. Masinės liaudies mokyklos (realios arba TV) kaimo žmonių švietimui.
 23. Įvesti paprotį, kad vienišus vaikus pasiimtų globoti giminės – net idėjos apie vaikų namus neturi būti.
 24. Lietuvos vardo keitimas/tobulinimas (vardas nurodo tikslą), pvz į Lietuvos Karalystė, Baltų valstybė (Latvija + Lietuva).
 25. Konstitucinės monarchijos atkūrimas Gediminaičių palikuonių pagrindu (surengti referendumą).
 26. Visiška nacionalinė vidinių skolų amnestija (anuliavimas) kas 7 metai pradedant nuo dabar.
 27. Viešas visų organizacijų ir vedančių institucijų paklausimas – kas daroma, kad Lietuva nesusinaikintų iki 2090?
 28. Lietuviams pasidauginti iki 72.000.000 žmonių (tiek gali tilpti Lietuvoje gyventojų).
 29. Pereiti prie vandenilio energijos
 30. Baltijos šalis paversti unikaliu organinio-ekologinio maisto gamybos ir eksporto regionu (dažnai minima idėja).
 31. Įvesti reguliaraus kaimynų bendravimo ritualus kartą į savaitę (kaip Suomijoje).
 32. 1000 didžiausių Lietuvos protų uždaryti po raktu (konklava) kol atras 10 svarbiausių Lietuvos ateities sprendimų arba/ir elektroninė virtuali Konklava svarbiausiems Lietuvai klausimams [jau planojama, Vaidas Gailys]
 33. Bedarbių išgyvenimui ir gyvybės šalyje palaikymui kurti naujos kartos virtualius lietuviškus pinigus, WIR tipo banką, bendruomenines-visuomenines LETS tipo
 34. mainų sistemas [planuojama kartu su estais].
 35. Visiems lietuviams masiškai grįžti prie tikro natūralaus sveiko maisto.
 36. Vyrams susivienyti organizacijų partnerystėje ir atstatyti tikro vyriškumo ir tėvystės savybes.
 37. Visiems baltams masiškai kartu persikelti į palankesnę, šiltesnę žemę (panašiai kaip tai padarė vengrai, tautų kraustymasis).
 38. Sukurti ir įgyvendinti masinį visų lietuvių žaidimą Ateities Lietuva.
 39. Virtualiai sukurti bendra Lietuvos ateities viziją.
 40. Naujos idelogijos, pasaulėžiūros, religijos (atsparios moderniems iššūkiams) kūrimas arba senos modernizavimas.
 41. Unikalios naujos kartos globalaus komunikavimo priemonės sukūrimas.
 42. Kelti ypatingai aukštus tikslus, (daugiau nei mes patys esame) – tik tokie tikslai ir jų įgyveninimas įkvepia ir suvienija.
 43. Statutų etikos pagrindu Pasauliui sukurti UDHR- (responsibilities) visuotinę žmogaus pareigų deklaraciją (kuri yra užstrigusi).
 44. Kurti naujos kartos Didelės Šeimos koncepciją.
 45. Visą LRKonstituciją perrašyti (arba išversti) į tikrą lietuvių kalbą atsisakant tarptautinių sąvokų.
 46. Inicijuoti Eton College tipo protų kalvę talentingiausių berniukų vyriškumo ugdymui. Atkurti ir mergaičių gimnazijas.
 47. Įvesti darbo etiką tokią, kokia yra Japonijoje.
 48. “Darbo jėgos debesis“ pagal pareikalavimą (computing cloud analogija).
 49. Senas padangas naudoti kelių klojimui.
 50. Aktyviau dalyvauti pasauliniuose naujos kartos komercinės kosmonautikos projektuose (dalinai jau daroma).
 51. Darbingumui, produktyumui atstatyti objektyviai ir tiksliai sureguliuoti visos šalies miego ir kėlimosi ryte ritmą.
 52. Sukurti unikalų proto centrą (Think Tank) arba nacionalinį informacijos institutą. [think tanku jau de fakto tapo AšLietuvai].
 53. Sukurti stipriausią pasaulinį lietuvių idėjų generavimo ir kreatyvumo centrą.
 54. Draugiškumo Diena: jos metu visi su visais sveikinasi, lyg būtų seni geri draugai, kad Lietuva taptų draugiškiausia pasaulyje. [jau organizuojama 2010.05.24/25]
 55. Nauja “Idėjų diena“ tevyksta visoje Lt žiniasklaidoje: visa Tauta siūlytų ir diskutuotų idėjas Lietuvos ateičiai.
 56. Lietuva – Tvirtovė.
 57. Lietuvių kalbos klasė internete ir specialiame palydoviniame TV kanale (visiems pasaulio, užsienio lietuviams).
 58. Aštuonis kart didesni gali būti miestai, Lietuvoje. Lietuvoje gali gyventi 25.000.000 žmonių (Valdas).
 59. Augalų bankas.
 60. Baltai gali sužadinti slavų atgimimą, sujungdami baltus ir slavus į seną ir labai stiprų vertybėmis grįstą aljansą.
 61. Klausti kaimynines tautas: ką jos mano apie Lietuvos talentus, misiją ir kaip Lietuvai reiktų patobulėti?
 62. Sukurti superstiprius socialinius ryšius formuojančią masinę veiklą arba užkuriantį žaidimą.
 63. Unikalus žaidimas skatinantis vėl išmokti visus senus gražius lietuvių kalbos žodžius.
 64. Visų besikeičiančių valdžių kadancijų tik vienas tikslas – prailginti gyventojų amžių ir padidinti gyventojų skaičių (sandauga).
 65. Laimės indekso įvedimas vietoj BVP (Gross National Happiness, Beyond GDP)
 66. Kiekvienas visuomenės narys atsakingas už vaikus. Naujos vaikų kartos auginimas yra prioritetinis dalykas.
 67. Valstybės pinigų emisiją rišti su vaikų gimimu?
 68. Vaikų namų net idėja turi išnykti. Vaikus turi pasiimti globoti giminės. Vaikų namai – gėda Valstybei.
 69. Išvystyti didžiausią visus pasaulio ir Lietuvos lietuvius apjungiantį web forumą. [alfa versija]
 70. Vienaaukštė Lietuva (privačių namų statyba nacionaliniu mastu, vietoj daugiaaukščių).
 71. Idėjų talkai siekti nacionalinio projekto statuso.
 72. AL viduje startuoti stipriausią pasaulyje lietuvybės, lietuvių kalbos išsaugojimo, studijavimo ir panaudojimo projektinę grupę.
 73. AL bendradarbiauti su LRSeimo Peticijų Komisija ir su Peticija.lt
 74. Sukurti bendrą visų pasaulio lietuvių elektroninį resursą bendravimui, buičiai, verslui, paslaugoms (eGov ir kt.).
 75. Internetinis vaikų darželis (stebėti darželį internetinėje erdvėje).
 76. Prie parduotuvių padaryti stiklines arba permatomas plastikines kabinas šunims. Einant apsipirkti, būtų galima palikti šunis.
 77. Ant kapinių nugriauti paminklus ir pasodinti žolytę! Vietoj griozdiškų paminklų palikti medinius kryžiukus 🙂
 78. Pirkti Lietuvoje pagamintas prekes.
 79. Seimo išsilavinimas.
 80. Valstybės pareigūnams davusiems-paėmusiems kyšį-draudimas visą gyvenimą dirbti valstybiniame sektoriuje.
 81. Įgyvendinti pagrindinį demokratijos principą: atskirti vykdomąją valdžią nuo įstatymo leidžiamosios.Pas mus ministrai – LRSnariai.
 82. Naujos paradigmos, naujo principo ryšių sistema ir metodas Pasauliui.
 83. Tikslus vidinės komunikacijos valstybėje sprendimas.
 84. Žmogiškumo proveržis.
 85. Unikali nesekuliarinė naujos kartos protų kalvė, Eton College analogas, apmokanti bent 10 elitinių mokinių.
 86. Anaerobiniu metodu sutvarkyti visas Lt atliekas

 

 

Idėjų bankai. Jau sukauptas idėjas galima pamatyti keliais būdais ir keliose vietose:


Šie darbiniai tvarkomų idėjų rinkiniai – tik vidiniam AšLietuvai naudojimui, kreipkitės dėl prisijungimo


Konstitucijos tobulinimas/perrašymas Vikipedijos (wikimedia) būdu

Išmėginti jėgas karinėje pramonėje… Ka gali žinot, gal kas ir pavyks.

Aukščiausio pasaulinio lygio lietuvišką globalią mokyklą+universitetą sukurti internete perkeliant į ją visus mokymus

Pilnai išvalyti Nemuną ir Nerį unikaliu moderniausiu osmosiniu būdu (ties Baltarusijos siena)

Pilnai susijungti su Latvių tauta (kultūriškai ir visais kitais būdais) į vieną naują Baltų tautą

Globali palydovinė Baltus vienijanti (Lietuvių ir latvių) televizija su pozityviu edukaciniu turiniu

Modernizuoti arba atkurti senąją dainių-kanklininkų religiją (Stiprinti, remti kanklininkų judėjimą)

Atsigręžti į kaimą: kurti, plėtoti, propaguoti socialinius ūkius

Įvesti paproti, kad vienišus vaikus pasiimtų globoti giminės – net idėjos apie vaikų namus neturi būti

Lietuvos vardo keitimas/tobulinimas (vardas nurodo tikslą), pvz į Lietuvos Karalystė

Konstitucinės monarchijos atkūrimas Gediminaičių palikuonių pagrindu (surengti referendumą)

Visiška nacionalinė vidinių skolų amnestija (anuliavimas) kasmetai pradedant nuo dabar.

Viešas visų organizacijų ir vedančių institucijų paklausimas – kas daroma, kad Lietuva nesusinaikintų iki ?

Lietuviams pasidauginti iki .. žmonių (tiek gali tilpti Lietuvoje gyventojų)

Baltijos šalis paversti unikaliu organinio-ekologinio maisto eksporto regionu

Įvesti reguliaraus kaimynų bendravimo ritualus kartą į savaitę (kaip Suomijoje)

protų uždaryti po raktu (konklava) kol atrassvarbiausių Lietuvos ateities sprendimų.

Kurti naujos kartos virtualius lietuviškus pinigus, WIR tipo banką, bendruomenines-visuomenines LETS tipo mainų sistemas

Totali visos šalies kooperacija, vienijimasis, bendravimo kokybės didinimas vertikaliai ir horizontaliai

Visiems lietuviams masiškai grįžti prie tikro natūralaus sveiko maisto

Sukurti Pasaulio Lietuvių Elektroninę Vyriausybę ir perduoti Lietuvių likimo sprendimą bankroto ir išnykimo grėsmės akivaizduoje

Vyrams susivienyti organizacijų partnerystėje ir atstatyti tikro vyriškumo ir tėvystės savybes

Visiems baltams masiškai kartu persikelti į palankesnę, šiltesnę žemę (panašiai kaip Vengrai, tautų kraustymasis)

Sukurti ir įgyvendinti masinį visų lietuvių žaidimą Ateities Lietuva

Virtuali Lietuvos ateities vizija

Masinės liaudies mokyklos (realios arba TV) kaimo žmonių švietimui

Elektroninė virtuali Konklava svarbiausiems Lietuvai klausimams

Naujos idelogijos, pasaulėžiūros, religijos (atsparios moderniems iššūkiams) kūrimas arba senos modernizavimas

Unikalios naujos kartos globalaus komunikavimo priemonės sukūrimas

Kelti ypatingai aukštus tikslus, (daugiau nei mes patys esame) – tik tokie tikslai ir jų įgyveninimas įkvepia ir suvienija

Statutų etikos pagrindu Pasauliui sukurti UDHR- (responsibilities) visuotinę žmogaus pareigų deklaraciją (kuri yra užstrigusi)

Kurti naujos kartos Didelės Šeimos koncepciją

Visą LRKonstituciją perrašyti (arba išversti) į tikrą lietuvių kalbą atsisakant tarptautinių sąvokų.

Inicijuoti Eton College tipo protų kalvę talentingiausių berniukų vyriškumo ugdymui. Atkurti ir mergaičių gimnazijas

Įvesti darbo etiką tokią, kokia yra Japonijoje

“Darbo jėgos debesis“ pagal pareikalavimą

Aktyviau dalyvauti pasauliniuose naujos kartos komercinės kosmonautikos projektuose (dalinai jau daroma)

Objektyviai ir tiksliai sureguliuoti visos šalies miego ir kėlimosi ryte ritmą (darbingumui, produktyumui atstatyti)

Sukurti unikalų proto centrą (Think Tank) arba nacionalinį informacijos institutą

Draugiškumo Diena: jos metu visi su visais sveikinasi, lyg būtų seni geri draugai, kad Lietuva taptų draugiškiausia pasaulyje

Nauja “Idėjų diena“ tevyksta visoje Lt žiniasklaidoje: visa Tauta siūlytų ir diskutuotų idėjas Lietuvos ateičiai

Lietuva – Tvirtovė

Lietuvių kalbos klasė internete ir specialiame palydoviniame TV kanale (visiems pasaulio, užsienio lietuviams)

Aštuonis kart didesni gali būti miestai, Lietuvoje. Lietuvoje gali gyventi .. žmonių (Valdas)

Augalų bankas

Baltai gali sužadinti slavų atgimimą, sujungdami baltus ir slavus į seną ir labai stiprų vertybėmis grįstą aljansą

Klausti kaimynines tautas: ką jos mano apie Lietuvos talentus, misiją ir kaip Lietuvai reiktų patobulėti?

Sukurti superstiprius socialinius ryšius formuojančią masinę veiklą arba užkuriantį žaidimą

Unikalus žaidimas skatinantis vėl išmokti visus senus gražius lietuvių kalbos žodžius

Kartu (virtualiai) sukurti visos Lietuvos bendravimo etikos (elgesio) kodeksą

Visų besikeičiančių valdžių kadancijų tik vienas tikslas – prailginti gyventojų amžių ir padidinti gyventojų skaičių (sandauga)

Kiekvienas visuomenės narys atsakingas už vaikus. Naujos kartos auginimas yra prioritetinis dalykas

Valstybės pinigų emisiją rišti su vaikų gimimu

Vaikų namų net idėja turi išnykti. Vaikus turi pasiimti globoti giminės. Vaikų namai – gėda Valstybei

Išvystyti didžiausią visus pasaulio ir Lietuvos lietuvius apjungiantį web forumą

Sukurti stipriausią pasaulinį lietuvių idėjų generavimo ir kreatyvumo centrą

Vienaaukštė Lietuva (privačių namų statyba nacionaliniu mastu, vietoj daugiaaukščių)

Idėjų talkai siekti nacionalinio projekto statuso

Laimės indekso įvedimas vietoj BVP (Gross National Happiness, Beyond GDP)

AL viduje startuoti stipriausią pasaulyje lietuvybės, lietuvių kalbos išsaugojimo, studijavimo ir panaudojimo projektinę grupę

AL bendradarbiauti su LRSeimo Peticijų Komisija ir su Peticija.lt

Elektroninė demokratija ir e-Valdžia . (naujausia versija)

Sukurti bendrą visų pasaulio lietuvių elektroninį resursą bendravimui, buičiai, verslui, paslaugoms (eGov

Internetinis vaikų darželis (stebėti darželį internetinėje erdvėje)

Prie parduotuviu padaryti stiklines arba permatomas plastikines kabinas sunims. Einant apsipirkti, butu galima palikti sunis.

Siulau, ant kapiniu nugriauti paminklus ir pasodinti zolyte! vietoj griozdisku paminklu palikti medinius kryziukus 🙂

pirkti Lietuvoje pagamintas prekes

SEIMO IŠSILAVINIMAS

Valstybės pareigūnams davusiems-paėmusiems kyšį-draudimas visą gyvenimą dirbti valstybiniame sektoriuje

Įgyvendinti pagrindinį demokratijos principą:atskirti vykdomąją valdžią nuo įstatymo leidžiamosios.Pas mus ministrai – LRSnariai

Naujos paradigmos, naujo principo ryšių sistema ir metodas Pasauliui

Tikslus vidinės komunikacijos valstybėje sprendimas

Žmogiškumo proveržis

Omnikratija (Saulius Norvaišas)

Unikali nesekuliarinė naujos kartos protų kalvė, Eton College analogas, apmokanti bentelitinių mokinių

Anaerobiniu metodu sutvarkyti visas Lt atliekas

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.