Keturios pastabų sakymo stadijos

  1. pirmiausia pastabas reikia sakyti tik tarp 4 akių (dviese). Sakant pastabas būtinai siūlyti savo pagalbą reikalingą klaidų ištaisymui ir susitarti dėl termino.

  2. jei nepaveikia – tarp 6 akių (su liudininku). Siūlyti kelių žmonių pagalbą ir t.t.

  3. jei nepaveikia – viešai. Atitinkamai – siūlyti kolektyvinę pagalbą ir t.t.

  4. jei nepaveikia – tik po to galima imtis griežtų priemonių. Nesiimant priemonių – atsakingu tampa pats kritikas/pastabų sakytojas.