Klausimynas idėjoms

Sufleruojantys klausimai idėjų generavimui

 

Sufleruojantys klausimai kuriuos rekomenduojame prieš siūlant idėjas.
Geriausi bendrieji klausimai paryškinti

 1. Kokius pliusus pasaulio tautos žino mumyse, bet nežinome mes?
 2. Ko reikia, kad Lietuva būtų laiminga šalis?
 3. Kas turėtų būti vienas, esminis, bendras arba svarbiausias Lietuvos proveržio faktorius?
 4. Kokie Jūsų pats svarbiausias siūlymas, sprendimas Lietuvai?
 5. Kokią kiekvienas iš mūsų nori matyti Lietuvą sau ir savo artimiesiems? (išskirtinis klausimas visai idėjų talkai) Po to parasykime: Ka ir kaip mes asmeniškai darysime, kad tai įvyktų? Kai sudesim viską į kruvą, tada ir pamatysim tikrajį tikslą.
 6. Estai turi Skype, suomiai turi Nokia, kiniečiai turi gamybą, Rusija turi gamtos išteklius, šveicarai turi bankus, norvegai turi naftą ir fiordus. Ką turime, galime arba privalome duoti, kurti pasauliui mes? 
 7. Ką kitos tautos vertina lietuviuose, o mes to neįvertiname? 
 8. Kokį vieną šalies gyvenimą gerinantį sprendimą priimtumėte jei turėtumėte visas galias ir resursus: Prezidento, Premjero ir Seimo vadovo ir jei būtų vienintelė galimybė?
 9. Kas yra svarbiausia Lietuvos problema iš kurios kyla visos kitos ir kaip ją išspręsti?
 10. Koks vienas sprendimas, faktorius, veiksnys kartu sužadintų ir ekonomiką ir bendravimą?
 11. Kokios prasmės gyvenime labiausiai trūksta lietuviams ir Lietuvai? Esminis lietuvių ir Lietuvos gyvenimo prasmės klausimas: bendravime, egzistavime, veikloje, versle. Dėl ko mes gyvename, kokia gyvenimo prasmė ir tikslas, kam visa tai?
 12. Kas yra bendra tarp visų Lietuvos indėlių į žmonijos istoriją ir kaip vėl padaryti istorinį indėlį ir kaip tai panaudoti dabar?
 13. Kokie Jūsų siūlymai, sprendimai Lietuvai?
 14. Kaip lietuvius išmokyti plačiai, strategiškai mąstyti?
 15. Kas yra pagrindinis Lietuvos proveržio faktorius?
 16. Kaip sprendimas Lietuvai susijęs su sprendimu Europai, Pasauliui? Ar išvis įmanomas sprendimas tik Lietuvai? Ar išvis įmanoma suvienyti Lietuvą – gal reikia vienyti visą pasaulį?
 17. Kaip suvaldyti šių dienų informacijos laviną?
 18. Tikra drąsa (kurios, greičiausiai, trūksta lietuviams) ir palaikymas
 19. Įkvepiančios visos Lietuvos ateities strategijos ir vizijos – totalios kooperacijos pagrindas.
 20. Visas 3500 idėjų apjungianti nauja unikali lietuviška ekonominė, politinė, ideologinė, kultūrinė, intelektinė veikla (Nokia analogas)
 21. Kaip startuoti naujos kartos papildomą valiutą ?
 22. Kaip aprėpti kompleksinę Lietuvos iššūkių visumą? kas yra pagrindinis kompleksinės problemos sprendimas?
 23. Viešoji vadyba, eDemokratija, valdymo principai. Kaip išugdyti kokybiškus Lietuvos lyderius?
 24. Naujos kokybės Lietuvių tarpusavio santykiai – prie kokių amžinų bendravimo dėsnių vykdymo turime grįžti? sveika moralės principais pagrista
 25. socialine doktrina. Kokia turi būti nauja objektyvi Lietuvos etika?
 26. Naujos kokybės Lietuvių ir kitų Pasaulio tautų santykiai: ką privalome imti ir ką privalome duoti Pasauliui?
 27. Ekonomikos/ūkio stebuklą pažadinantys visų mūsų kolektyvinio proto sinerginiai sprendimai?
 28. nauja pasaulėžiūra pagrįsta svarbiausių bendravimo ir kitų problemų sprendimu;
 29. Įstatymai suvienijantys tautą – wikiįstatymdavystė, wikikonstitucija;

Mūsų drąsios idėjos Pasauliui, santykiai su kitomis tautomis, lietuvių vaidmuo, genialumas ir kūrybingumas

 1. Ką dabar reikia sukurti, kad mums butu daug geriau gyventi?
 2. Kokią esminę unikalią paslaugą teikdama tauta turi tarnauti visai žmonijai?
 3. Ką iš esmės naujo Lietuva gali ir turi sukurti naudongo visai žmonijai (o t.y. kartu ir sau)?
 4. Kas yra bendra tarp visų Lietuvos indėlių į žmonijos istoriją ir kaip vėl padaryti istorinį indėlį ir kaip tai panaudoti dabar?
 5. Estai turi Skype, suomiai turi Nokia, kiniečiai turi gamybą, Rusija turi gamtos išteklius, šveicarai turi bankus, norvegai turi naftą ir fiordus. Ką turime, galime arba privalome duoti, kurti pasauliui mes?
 6. Kuo lietuviai pasižymėjo nuo seno?
 7. Kuo mes unikalūs?
 8. Santykiai su kokia valstybe ar jų grupe labiausiai katalizuotų proveržį?
 9. Kuo žinoma, kuo pasižymėjusi Lietuva pasaulyje?
 10. Kokiais ypatingais talentais lietuviai išsiskiria iš kitų tautų? Kas galėtų būti visos lietuvių tautos vieta po Saule, vaidmuo žmonijoje, tarnystė, misija? Kuo Lietuva ir lietuviai ypatingi visais laikais?
 11. Koks svarbiausias bendras talentas, gebėjimas reiškiasi arba slypi Lietuvos žmonėse šimtus metų?
 12. Ką kitos tautos vertina lietuviuose, o mes to neįvertiname?
 13. Kaip mūsų proveržio sprendimas gali virsti nauju globaliu sprendimu (produktu pasauliui)?
 14. Kaip pasiekti, kad lietuviai taptų Nobelio laureatais?
 15. Kas labiausiai paskatintų skleistis mūsų talentui ir unikalumui?
 16. Ko Lietuva dar nėra dariusi?
 17. Kuo Lietuva gali būti konkurencinga?
 18. Kokius pliusus pasaulio tautos žino mumyse, bet nežinome mes?
 19. Kokia galimo naujo lietuviško produkto geografinė apimtis?
 20. Kokia nauja netikėta forma prasiverš gilus lietuvių talentas?
 21. Turime grįžti prie tradicinių verslų naujoje formoje ar kurti kažką radikaliai nauja?
 22. Kokios buvo anksčiau jau spėliotos svarstytos Lietuvos rolės, vaidmenys pasaulyje?
 23. Kokia galia miega Lietuvos žmonių protuose ir širdyse, kokią mums nežinomą vertę mes turime po kojų savo žemėje?
 24. Ko reikia, kad Lietuva patektų į 10 vedančiųjų, stipriausių Pasaulio valstybių sąrašą?
 25. Kokiomis (kokių temų, kategorijų) stipriomis, šviežiomis, naujomis idėjomis (ar viena idėja), įmanoma išjudinti, įveikti pagrindinę LT sustabarėjusio mąstymo, tingumo formą žmonių santykiuose ir ekonomikoje?

Prognozuojamos naujo lietuviško produkto savybės

 1. Kuriam veiklos sektoriui iš 10 bus priskiriamas: energetika (Energy), medžiagos/žaliavos (Materials), gamyba (Industrials), vartojimo prekės ir paslaugos (Consumer Discretionary), kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos (Consumer Staples), sveikatos apsauga (Health Care), finansai (Financials), informacinės technologijos (Information Technology), telekomunikacinės paslaugos (Telecommunication Services), komunalinės paslaugos (Utilities)?
 2. Produkto geografinė apimtis: globalus, kontinentinis, regioninis, kaimynams? Šalys kurioms teikti?
 3. Produkto ideologinė paskirtis: krikščioniškoms, islamo, judėjiškoms, induistinėms, dao, budizmo ar kitom tautom?

Lietuva amžinai, laimė ir gyvenimo išmintis

 1. Kokią svajonių Lietuvą norėtumėte matyti po tūkstančio metų?
 2. Ko dabar labiausiai reikia Lietuvai?
 3. Koks posakis labiausiai atspindi lietuvių išmintį?
 4. Ko reikia, kad Lietuva patektų į 10 vedančiųjų, stipriausių Pasaulio valstybių sąrašą?
 5. Kas yra Lietuvos fundamentai, pamatai, pagrindas ant ko mes, visa Lietuvos Valstybe stovime?
 6. Kaip mes lietuviai vieni kitus galime padaryti laimingesniais?
 7. Kas yra laimė apčiuopamomis kategorijomis (identifikuokite keliais sakiniais) ir pasakykite kaip galima integruoti tai į bendrą veiksmų planą?
 8. Jei visas pasaulis taptų lietuviais – kas keistųsi mūsų mąstyme ir gyvenime, kokių veiklų mums tektų išmokti?
 9. Kaip Lietuvoje sudaryti daugiau galimybių džiaugsmui?
 10. Ko reikia, kad lietuvių kalba taptų tarptautine kalba (tai gyva proto-indo-europiečių kalba, žiūrėk dnghu.org iniciatyvą dėl EU kalbos politikos)?
 11. Ko reikia, kad Lietuva būtų laiminga šalis?
 12. Kokia kiekvienas is musu nori matyti Lietuva sau ir savo artimiesiems? Ka ir kaip mes asmeniskai darysime, kad tai ivyktu?
 13. Kokia nauja bendravimo ir veiklos forma, idėjų komplektas, (labiausiai?) išjudintų sustabarėjusį mąstymą?

Pasaulėžiūra, dvasinės vertybės, ideologija, religija, kultūra , geranoriškumas, ir pozityvumas, humoras ir pykčio valdymas

 • Kokio vieno esminio dalyko reikia lietuvių pozityvumui, geranoriškumui ir optimizmui atgaivinti?
 • Kokia vertybinė-pasaulėžiūrinė sistema labiausiai katalizuotų proveržį?
 • Kaip atgaivinti lietuvių moralę?
 • Kokios prasmės gyvenime labiausiai trūksta lietuviams ir Lietuvai? Esminis lietuvių ir Lietuvos gyvenimo prasmės klausimas: bendravime, egzistavime, veikloje, versle. Dėl ko mes gyvename, kokia gyvenimo prasmė ir tikslas, kam visa tai?
 • Kaip atstatyti amžinas dvasines vertybes Lietuvoje?
 • Kaip atstatyti lietuvių kultūringumą ir Lietuvos kultūrą?
 • Kaip lietuvius atpratinti nuo ydų? Kokia didžiausia lietuvių charakterio stiprybė? Kokias charakterio savybes reiktų įgyti lietuviams? Idealus, pavyzdinis lietuvis – koks jis? Kokiais moraliniais, doros principais turėtų lietuviai vadovautis savo gyvenime?
 • Ko lietuviams labiausiai trūksta verslo ir dalykinėje etikoje?
 • Kokias konkrečias užsispyrimo-inercijos, sustabarėjusias mąstymo ir elgesio formas reikia išjudinti, įveikti?
 • Kokios vertybės skatina arba stabilizuoja ekonomiką?
 • Kokių principų pagrindu lietuviai vyrai turėtų susitarti, atnaujinti ir suderinti pasaulėžiūrą, tapti vyriškais?

Valdymo kultūra , Politika, viešoji vadyba

 • Kas yra svarbiausias sprendimas reikalingas Lietuvos persilaužimui?
 • Kas turėtų būti vienas, esminis, bendras arba svarbiausias Lietuvos proveržio faktorius?
 • Kas yra esminis ekonominio ir moralinio proveržio faktorius, veiksnys Lietuvoje?
 • Kas yra svarbiausia Lietuvos problema iš kurios kyla visos kitos ir kaip ją išspręsti?
 • Kokį vieną šalies gyvenimą gerinantį sprendimą priimtumėte jei turėtumėte visas galias ir resursus: Prezidento, Premjero ir Seimo vadovo ir jei būtų vienintelė galimybė?
 • Kaip lietuvius išmokyti plačiai, strategiškai mąstyti?
 • Kaip išlavinti lietuvių valią? Politinę valią?
 • Kokių mokmų, apmokų, žinių reikia dabartiniam valdančiąjam elitui?

Bendravimo stebuklas, tarpusavio patarimai

 • Ko reikia, kad visa Tauta veiktų kaip patikima komanda, kolektyvinis protas?
 • Ko reikia, kad lietuvių tarpe įvyktų pasitikėjimo vieni kitais, žmogiško bendravimo ir bendradarbiavimo stebuklas, ko reikia lietuvių vienybei pasiekti?
 • Kokių bendravimo principų ir žinių mums trūksta, kad efektyviai bendrautume Lietuvoje?
 • Koks vienas sprendimas, faktorius, veiksnys kartu sužadintų ir ekonomiką ir bendravimą?
 • Ko pagrindu geriausia lietuviams susivienyti, susijungti, susikooperuoti?
 • Kaip šalies/valstybės (lyg įmonės) produktyvumą lemia vidinės komunikacijos kokybė?
 • Kaip išspręsti lietuvių susvetimėjimą?
 • Kokių 5-10 fundamentalių (pvz bendravimo) taisyklių įvedimas Lietuvoje atvestų ją iki ekonominio augimo?
 • Ką fundamentalaus reikia išmokti lietuviams bendravimo, etikos, mandagumo srityje?
 • Kaip horizontalus ir vertiklaus kooperavimasis įtakos ekonomikos šuolį?
 • Kaip žmonių bendravimas susijęs su ūkiu, jo kokybe, plėtra, augimu?
 • Kokia giluminė savybė lietuvius labiausiai vienija?
 • Kas labiausiai paskatintų žmones bendrauti?
 • Kokiu atžvilgiu naujos kuriamos bendravimo formos yra ir visos ES, net viso pasaulio poreikis?
 • Kokios naujos bendravimo, vidinės komunikacijos formos būtinos visai valstybei, tautai, šaliai?
 • Kas bendra tarp lietuviams žinotinų fundamentalių bendravimo ir ekonomikos pamokų?

Įstatymai ir teisėtvarka

 • Ko reikia, kad Lietuva realiai taptų teisinė valstybe?
 • Kaip lietuvių sugebėjimą apeidinėti įstatymus būtų galima apsukti ir panaudoti į gerą pusę visai Tautai ir Valstybei?

Demografija, emigracija (Šeima ir demografija

 • Ką reikia tobulinti atmosferoje, nuotaikoje, viešojoje erdvėje ir apskritai šalyje, kad joje norėtųsi gyventi, o ne emigruoti?
 • Kokia Jums antra po Lietuvos mieliausia Pasaulio vieta gyvenimui?
 • Kokio stebuklo reikia, kad Lietuva iš nykstančios tautos (gimsta ~1 vaikas šeimoje) pavirstų dešimčių milijonų žmonių tauta?

Šeima

 • Kaip lietuvėms moterims tapti moteriškomis?
 • Ko reikia šeimų tarpusavio supratimui ir taikai namuose?

Auklėjimas ir švietimas, išsilavinimas ir viso gyvenimo studijos:

 • Kokių amžinų gyvenimo dėsnių pagrindu turi veikti auklėjimas ir švietimas?
 • Kas keistina švietimo politikoje?

Verslumas ir darbo vietos, sunkmetis, ekonomika, ūkis

 • Kokios vertybės skatina arba stabilizuoja ekonomiką?
 • Kokiais 3-5 fundamentaliais žingsniais galima apskritai išeiti iš bet kokios krizės?
 • Ką daryti, kad Lietuvoje žmonės vėl norėtų darbščiai ir nuoširdžiai dirbti ?
 • Kaip sužadinti ekonominį pakilimą Lietuvoje?
 • Ką fundamentalaus reikia išmokti lietuviams ekonomikos, ūkio, finansų srityje?
 • Kam apskritai reikalingas ūkis, kokia jo paskirtis Jūsų manymu?
 • Kas bendra tarp lietuviams žinotinų fundamentalių bendravimo ir ekonomikos pamokų?
 • Kas sukurs ekonominį stebuklą Lietuvoje, išves iš finansinės krizės ir pakels Lietuvą į ekonomiškai stabilių ar net stipriausių valstybių sąrašą, sukurs darbo vietas – tradicinės lietuviškos paslaugos naujoje formoje, o gal unikalus projektas pasauliui, sukurtas ir vykdomas Lietuvoje?
 • Ko lietuviams labiausiai trūksta verslo ir dalykinėje etikoje?
 • Koks vienas sprendimas, faktorius, veiksnys kartu sužadintų ir ekonomiką ir bendravimą?

Gyvenimas kaime, Gyvenimas mieste

 • Kokio vieno esminio sprendimo reikia gyvenimui kaime?
 • Ko reikia, kad Lietuva taptu žaliąja natūralaus žemės ūkio pasauline eksportuotoja?

Laiminga senatvė, Rūpestingumas-atsakomybė

Rūpestingumas ir atsakomybė

Energetika

Pinigai, finansai, bankai

Sveikata, sportas, laisvalaikis

Mobilumas ir transportas

Gamtinės vertybės ir resursai

Žiniasklaida

Menai ir kūrybingumo lavinimas

Kūrybingumas, išradingumas, atvirumas

Kultūra ir menas

Technologijos

Turizmas

Vietinė ir kitos temos, Nacionalinės idėjų talkos tobulinimai

Pastabos dėl klausimų
Pageidaujama, kad klausimai būtų kuo paprastesni. Idėjų siūlymo metu pateikti įvairių gyvenimo sričių sąrašą, kuris leistų galvoti platesniu kampu (Nerijus). Jūsų siūlymai, idėjos, mintys, pastabos visai šiai temai – atviras dokumentas

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.