Naujos, Penktosios LR Konstitucijos projektas

Kodėl reikalinga nauja LR Konstitucija?

Palyginkime lietuvių šiuolaikinių konstitucijų tekstus: 1992 (dabartinę), Indriūno+Makštučio draft, Jono Ivoškos draft ir VLIK Chartiją 1949. Ir gal yra dar mums nežinomų. Palyginkim priežastis kodėl reikalingas naujinimas, preambules, svarbiausius staipsnius bei užraktus neleidžiančius keitimo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFaBV6xFoAHAO1hPn-uNNGuaUeD0acmgfWaHOjoFZ8M/edit#gid=0

Konstitucija turi būti rašoma nuo nulio ir dėl blogos nacionalinio charakterio būklės

Indriūno-Makštučio tekstas fondarniraida.lt/INTERNETUI.PDF

Jono Ivoškos tekstas http://pasauliolietuvis.lt/wp-content/uploads/2015/04/LPD-Konstitucijos-projektas-2014.pdf


Kuriuos 1992 LR Konstitucijos punktus keisti siūlo 2016 AšLietuvai?

Raudona spalva – AšLietuvai siūlymai išplaukiantys iš 5000 idėjų.

Mėlyna spalva Algimanto Indriūno siūlymai, kuriems AšLietuvai pritaria ir laiko labai svarbiais (Indriūnas pateikia daug daugiau įdomių siūlymų). Mūsų pagrindinis partneris ekspertas ir autortietas yra teisininkas, buvęs Seimo narys 2000-2004 ir Konstitucijos komisijos narys Algimantas Indriunas. Jis savo siūlymus pateikė 2008 knygoje http://fondarniraida.lt/INTERNETUI.PDF o čia paminėti kai kurie ryškesni 2016 jo paties paminėti akcentai

 • Stipri ir išvystyta Konstitucijos preambulė, kuri turi būti skirta lietuvių savivokai: kas mes esame, kur einame, kokia mūsų vizija, misija ir vertybės. 1992 LR Konstitucijos preambulė – tik trumpa silpna pastraipa iš 7 sakinių. Irano atveju Konstitucijos preambulė yra maždaug 9 puslapių. Kadangi 2016 metais dar dirbame su vizijos-misijos-vertybių teiginiais (vision-mission-values statement), tai šie punktai pirmiausia turi būti kokybiškai paruošti ir tik tada dedami į Konstitucijos preambulę.
 • Paimti visas siuo metu zinomas geriausias pasaulines, tautu ir istorines pamokas ir jas itraukti i Konstitucija. Visa pati geriausia know how konstituciskai pasukti tautos gelbejimui. Konstitucija neturi buti statiskas tekstas tautos is Valstybes depopuliacinio kolapso gresmes metu. Neredaguotas papildymas iš https://aslietuvai.org/ideju-top20120926-14/
 • Lietuvių Charta/Chartija VLIK 1949 ir LR Konstitucija turi būti arba sulydytos arba susinchronizuotos. Šiuo metu išeivija savo pagrindiniu įstatymu laiko Lietuvių Chartą. Analogiškai suti būti susinchronizuota PLB Konstitucija. Kadangi lietuvių tauta greitai nyksta, tai mes privalome turėti visus pasaulio lietuvius vienijantį dokuementą
 • Geriausi pasaulyje susikalbėjimo, etikos, žodinės komunikacijos ir mandagumo elementai pritaikyti atsižvelgiant į daartinį lietuvių nacionalinį charekterį turi būti įtraukti į Konstituciją todėl, kad susvetimėjimas, socialinė atskirtis, žmogiškas bendravimas lietuvių tarpe patiria katastrofą.
 • Visa Konstitucija turi būti parašyta nuo balto lapo naudojantis SWAT principu, t.y. ne tik atsižvelgiant į naujus istorinius iššūkius ir galimybes, naują istorinę situaciją XXIa pradžioje, bet ir į vidinius iššūkius ir galimybes ir visų pirma atsižvelgiant į nacionalinio charakterio būklę.
 • Žiūrint griežtai filologiškai-kalbotyriškai LR Konstitucijoje neturi būti nė vieno svetimžodžio (tarptautinio žodžio), nes pačioje LR Konstitucijoje parašyta, kad lietuvių kalba yra valstybinė. Tačiau pačioje 1992 LR Konstitucijoje yra prieštaravimas – 123 nelietuviški žodžiai, kurie iš tikrųjų leidžia valstybinėje ir ypač valdininkų kalboje atsirasti didžiulei daliai nelietuviškų (graikiškų, romėniškų, tarptautinių) žodžių. Lietuvių kalboje trūksta dešimčių tūkstančių naujažodžių (naujadarų) ir Konstitucija turi įpareigoti juos nedelsiant kurti, nes antraip iš pamato strigs lietuvių susikalbėjimas.
 • Savivalda bei šveicariška referendumų sistema ir šveicariškos proporcijos slenksčiai teikiant peticijas referendumams inicijuoti ir Konstitucijos keitimams.
 • Vienas žmogus – vienas balsas. Dabar yra 2 balsai: daugiamandatėje ir vienmandatėje. O kadangi balsuojančių aktyvumas yra apie 50.24% tai faktiškai vienas žmogus balsuoja ir už nebalsuojančius, taigi gaunasi, kad šiuo metu vienas žmgus = keturi balsai. Pas mus vienas žmogus gaunasi, kad balsuoja 4 kartus. 
 • Privalomas piliečių balsavimas yra keliolikoje valstybių, tam tarpe Australijoje.
 • Asmeninė neterminuota valdininkų (renkamų ir nerenkamų) atsakomybė. Tyrimai rodo, kad LR Seimo korupcija viena didžiausių. 62 str Seimo nario asmuo neliečiamas – tai gerai sąžiningiems žmonėms, bet ne lobistams, turtuoliams ir oligarchams. 
 • Dviejų rūmų parlamentas http://aslietuvai.org/kodel-verta-kurti-senata/
 • valdžių padalijimas: 64 str estų paskirtas ministru netenka Seimo nario įgaliojimų, pakaitinis  Seimo narys veikia vietoj jo. 
 • Partijos turi ruošti savo narius kvalifikuotai valdyti valstybę. Dabar nieko nedaro, o tik per rinkimus sukruta. 
 • Partijos turi -privalo vykdyti savo rinkimų programą – tai būtina įrašyti Konstitucijoje. 
 • Teikiamus teisėjus turi ratifikuoti piliečiai eilinių rinkimų metu. Taip yra Japonijoje. 

Anksčiau daryti siūlymai keisti LR Konstituciją: 2004-2008

Indriūno skype pokalbio pastabos 2016

Konstitucija turi būti rašoma nuo nulio ir dėl blogos nacionalinio charakterio būklės

Nacionalinio charakterio tyrimai rodo labai blogą lietuvių tautos sielos arba mąstymo būklę, todėl apskritai visa Konstitucija turi būti rašoma nuo nulio.

Konstitucija turi būti rašoma nuo nulio ir dėl kitų objektyvių priežasčių.

Taip pat konkrečiai Darbo Kodekse būtina daryti esmines korekcijas ir jos leistų stipriai pakelti bendrą valstybės produktyvumą ir eskportą, nes iš esmės pagerintų darbo santykius ir atmosferą darbe.


Penktoji Konstitucija – dokumentas įjungimui

Remiantis LDK statutų konstitucine tradicija paruošti ir priimti naują (nuo balto lapo parašytą), galimai geriausią pasaulyje Lietuvos Respublikos penktąją Konstituciją. Kokybiški juodraščiai jau yra parengti, juos reikia užbaigti ir ištobulinti.

Svarbiausių skirtumų sąrašas tarp dabartinės 1992 Konstitucijos ir naujos siūlomos neužilgo bus pateiktas.

Juodraščio pagrindinį autorių Dr.  Algimantą Valentiną Indriūną (buvusį LR Seimo narį 2000-2004 ir Konstitucinės komisijos narį) kviesti pagrindiniu proceso patarėju.

Indriūno tekstas čia Viešosios vadybos strategija Lietuvoje: penktoji Konstitucija: monografija / Algimantas Valentinas Indriūnas, Antanas Makštutis.

Taip pat yra dar daryta daugiau papildomų šio teksto tobulinimų AšLietuvai rėmuose.

Prie  A.Indriūno siūlymų nauąjai Konstitucijai siūlome pridėti ir AšLietuvai rekomenduojamus punktus. Dalis jų yra ir siūlymų paketuose 2016 10 24

bei kiti, šiuo metu kitų grupių siūlomi pažangūs punktai,

arba, galbūt, juos reikia įgyvendinti kiekvieną atskirai, o po to priimti naują Konstituciją su visais šiais punktais.

Labai panašiai galvoja ir partija“Tvarka ir Teisingumas“: Išeitis iš aklavietės – nauja Konstitucija

Taip pat tautos išnykimo akivaizdoje pilnai sujungti į vieningą dokumentą:

Naują Konstituciją pilnai sulietuvinti, nes 1992 LR Konstitucijoje yra 123 svetimžodžiai, o tai prieštarauja pačios Konstitucijos teiginiui, kad lietuvių kalba yra valstybinė. Galbūt atšaukti visus įstatymus, kurie prieštarauja 1992 LR Konstitucijai. Dabartinę 1992 LR Konstituciją būtina keisti iš esmės nes :

 1. turi per trumpą tokiai senai tautai kaip lietuviai preambulę (palyginkite su Irano Konstitucijos preambulės 9 puslapiais. Preambulė skirta tautos savivokai, nacionalinei savirefleksijai – kas mes tokie esame, iš kur atėjome, kur einame ir t.t.),
 2. buvo parengta skubotai,
 3. turi daugybę prieštaravimų,
 4. jau yra atlikusi savo rolę,
 5. nesprendžia sparčiai vykstančio lietuvių demografinio susinaikinimo prasidėjusio 1993 m. problemos ir kt.

Susijęs straipsnis Virtuali Konstitucija

%d bloggers like this: