Lietuvos vizija, misija, vertybės, tikslai ir strategijos

Lietuvos vizija (ilgalaikė), misija, vertybės, tikslai ir strategijos – administracinės skalės įvedimas;

Valstybės strateginio planavimo sesija: partijos programoje būtina atskirais punktais išryškinti Lietuvos ateities ilgalaikę, stipriai įkvepiančią viziją (svajonę), misiją (globalią Lietuvos paskirtį, rolę, vaidmenį) ir vertybių sistemą. Iki šiol partijos to nedarė;

 • Valstybės vizijos aprašymas yra svarbiausias sėklinis – šakninis dokumentas iš kurio kyla visi kiti sumanymai ir jų realizacija. Tai maža gilė iš kurios išauga didelis ąžuolas;
 • Valstybių vizijos paprastai yra 150-200 psl apimties dokumentai. Pvz Kataro ir Pietų Korėjos vizijos;
 • Tik teisingai nustatyta valstybės misija gali sukelti ekonominį stebuklą. Tai panašu į trilijonų vertės loterijos bilieto skaičiaus atpažinimą;
 • Vertybių nustatymas lems teisingų kadrų-personalo pritraukimą;

Nuosekliai, metodiškai ir profesionaliai (taip kaip daro pažangios visuomenės arba sėkmingos valstybės) sukurti kelis strateginius ilgalaikius ir pasaulinio kokybinio lygio dokumentus (faktiškai – ideologijos branduolį), kokių kol kas nesukūrė nė viena Lietuvos politinė jėga (ir todėl jų veiklos trumpalaikės bei visa Lietuva patiria labai gilias problemas).

Pirmas ir pats svarbiausias dokumentas yra viziją ir iš jos seka dar keli lydintys privalomi dokumentai: vision-mission-values-goals-strategies. Vizija, misija ir vertybės privalo būti įtrauktos į naujos Konstitucijos preambulę, nes tai sąlyginai statiški elementai. Tikslai ir strategijos yra dinamiški, todėl į Konstituciją jų traukti nereikia.

Būtina rengti tikrą ilgalaikę Lietuvos ateities viziją (AšLietuvai turi paruoštą savo juodraščio versiją), misiją (misija yra trilijoninės vertės ekonominio stebuklo pagrindas), vertybes, tikslus ir nuolat kurti daug strategijų. Iki šiol Lietuvoje šie esminiai dokumentai nebuvo nuoširdžiai rengiami;

Penki strateginiai dokumentai. Dalis jų turi patekti į Konstitucijos preambulę :

 1. Sukurti įkvepiančią, galingą, ilgalaikę, skėtinę (interesų ir vertybines grupes apjungiančią) Lietuvos ir lietuvių ateities viziją (siekiamybę, svajonę) ne mažiau 50 metų į priekį laikotarpiui. Dokumentų struktūravimo ir formatavimo pavyzdžiais imti pvz Kataro, Pietų Korėjos ir kt šalių vizijų dokumentus. Vizijos klausimu Lietuvoje mažiausiai 2 komandos (Eika+Atgimimas, AšLietuvai) padarė nemažai pastangų ir šį įdirbį būtina panaudoti. Tam tarpe ir AšLietuvai nuo 2015 dirba prie vizijos, kuri sudaryta iš Šveicarijos, Izraelio, Japonijos ir Singapūro bei kitų šalių pozityviųjų elementų. Vikipedijos straipsnio kopija
 2. Išsiaiškinti dabartinę, šiuolaikinę lietuvių globalią misiją, paskirtį, rolę, vaidmenį, unikalumą, išskirtinumą naudojantis pasaulyje plačiai pripažintu japonišku nacionalinio charakterio tyrimo metodu. Būtent ir tik globalios misijos pagrindu galima sugeneruoti ekonomikos proveržio kryptį arba ekonominį stebuklą.
 3. Atrasti arba sukurti naują vertybių sistemą, turiniui naudojant amžinas vertybes, o išorinę pristatymo formą kuriant ultramodernią.
 4. Nustatyti Lietuvos ir lietuvių ilgalaikius tikslus.
 5. Nuolat kurti daugybę praktinio įgyvendinimo strategijų, pvz “dvigubo žingsnio“, “Fabijaus“, “ekstremalaus kvėpavimo“, “domino“ ir kt.
  1. tiksliai identifikuoti pačias silpniausias lietuvių savybes.
  2. tose pačiose srityse identifikuoti pačias stipriausias kitų tautų savybes.
  3. silpniausias lietuvių savybes “gydyti/sanuoti“ pačiais stipriausiais per visą žmonijos istoriją kitų tautų sukurtais “vaistais“.