Atrinktos naujienos ir visi naujausi pranešimai

Atrinktos naujienos

 • 2019 kovo 12 vyko vizijos Lietuvai aptarimas kartu su su dr. Jonu Maliukevičium ir Arvydu Juozaičiu;
 • 2019 sausio 28 darytas interviu su kandidatu į prezidentus Arvydu Juozaičiu. Video įrašas;  FB įvykis.
 • 2017 spalio 11 svarstyta kurti AL rėmuose moderniausio marketingo padalinį.
 • 2017 rugsėjy – ketinimai bendradarbiauti su “Vieningas Kaunas“.
 • 2017 rugsėjy – įdėmiai stebime Delfi.lt projektą “Idėja Lietuvai“
 • 2017 sausyje atlikome viso 8 metų darbo pristatymus LR Seime
 • Nuo 2009 metų kasmet pateikėme mažiausiai po 4 idėjų komplektus, t.y. 32 komplektų. Čia idėjų komplektų brandos palyginamoji lentelė.
 • Mūsų geriausios rekomendacijos Lietuvos politikams 2016-2017
 • Paskelbėme programos švietimui punktus (kol kas be prioritetų ir struktūros)
 • 2016 08 18 intensyviai tobuliname Lietuvos viziją 2070 (šveicarišką)
  luxurious-city-of-lausanne-flag-throwing1
 • 2016 07 01 Praktinių AL projektų nuo 2009 sąrašas ir video pristatymas iš Londono
 • 2016 03 26 idėja startuoti konkursą “Vizija-misija-vertybės-tikslai-strategijos“
 • 2015 lapkrityje daromi svarbūs sprendimai dėl kelių svarbiausių veiklų
 • Nuo 2015 – naujas 4-tas kokybinis etapas sprendžiant Lietuvos išlikimo galvosūkį. Daugiau
 • 2015 metų pradžioje pasikeitė organizacijos vadovybė
 • Keičiama organizacijos misija iš anksčiau buvusio pilietinio judėjimo į protų centrą (think tank). Bent dabartiniame etape pilietinio judėjimo funkcija taps antraeile, o ateityje matysim.
 • Daromas pilnas organizacijos koncepcijos permąstymas ir perkūrimas. Kartu kuriamas strateginis vizijos-misijos-tikslų dokumentas su siekiu organizaciją atgaivinti ir padaryti efektyvią.
 • Daroma peržiūra (auditas) visų iki šiol sukauptų organizacijos resursų (dokumentų, idėjų, ryšių, susitarimų, infrastruktūros ir kt.).
 • Pertvarkomi internetiniai puslapiai, todėl bus matoma tik ribota tinklapio medžiagos dalis. Be to dalį medžiagos ketiname apmokestinti (prenumerata), dalis liks nemokama.
 • Pilnai perrenkamas personalas (komanda). Tuo pačiu ir FB grupė jau reorganizuojama paliekant joje tik motyvuotus narius, o naujus kviečiant tik per rekomendacijas. Grupėje bus skelbiami išimtinai tik su “AšLietuvai“ veikla tampriai susiję teminiai pranešimai (siūlymai, idėjos, sprendimai, vizijos ir kt.) Skelbiantys nesusijusias temas bus iškart šalinami.

Visi najausi pranešimai (sudedami automatiškai)

%d bloggers like this: