Bizonas X12: pats svarbiausias klausimas

 1. Lietuvių tautos kolektyvinis būtinasis-sveikasis savanaudiškumas, arba savimotyvacija išlikti ir klestėti nukritusi nuo pasaulinio vidurkio apie 12 kartų. Tai reiškiasi kaip mentaliteto arba dvasinė problema – nežinojimas ko noriu ir nemokėjimas svajoti. Kolketyvinis noras išgyventi subyrėjęs į individualius norus išsivaikščioti ir išgyventi į stipresnėse tautose, vietoj to, kad kolktyviai sukurti nuostabų ir geresnį gyvenimą Tėvynėje nei emigracijoje. Dar blogiau kai tai reiškiasi savižudybių rekordu ir per mažu veikų gimstamumu.
 2. Tai pati didžiausia tautos makro-problema ir šio klausmo neverti visi kiti Tautos klausimai ir jų sprendimai kartu sudėjus.
 3. Ši problema sprendžiama generuojant atitinkamo stiprumo kolektyvinę svajonę bei jos siekiant ir mūsų skaičiavimais lietuvių tautos svajonė turi būti mažiausiai dvylika kartų (X12) stipresnė, nei tauta moka, sugeba, įpratusi svajoti per paskutinį šimtmetį .
 4. Nežinantis ko nori, per silpnus norus turintis žmogus patenka į depresiją.
 5. Gyvybinė cirkuliacija žmoguje veikia kaip 2 vektorių ėmimo ir davimo motoras. Sveikas noras ir ėmimas veikia kaip starteris, kuris užveda motorą ir būtent taip gyvena mažas vaikas – gyvenimo pradžioje jis nori ir ima, o kai prikaupia ir subręsta – duoda. Taip veikia kiekvienas vaisius – pradžioj ima syvus, o kai prisirspta – aukoja save. Lietuvių tautoje šis starteris yra nusilpęs arba sugedęs. Net vaikiško lygio sveikų norų beveik nėra.
 6. Paskutinio šimtmečio laikotarpiu Tauta neturi stiprių norų pavyzdžio ir tai reiškėsi eilės vedlių nesugebėjimu drąsiai rizikuoti lemtingais istoriniais momentais. AšLietuvai darė kelis kolektyvinius bandymus generuoti tautos svajones ir mes aiškiai supratome, kad stiprią motyvaciją privalome imti (kopijuoti ir pritaikyti-adaptuoti) tik iš visos žmonijos arba konkrečių tautų patirties. Tiesiog nebeturime kito pasirinkimo, nes tauta per greitai nyksta/depopuliuoja.
 7. Lietuvių tautos nepilnavertiškumo kompleksas, žema savivertė, mentaliteto krizė, motyvacijos deficitas slypi nesugebėjime sveikai norėti. Lietuvių kolektyvinis noras nukritęs nuo pasaulinio vidurkio apie 12 kartų ir būtent todėl tauta miršta. Mums pirmiausia dėl savęs pačių būtinas naujas istorinis projektas, naujų rinkų aktyvus užkariavimas ar dar kažkas, dėl ko visai tautai labai verta egzituoti.
 8. Yra vienas pats svarbiausias Lietuvos klausimas, kurio neverti visi kiti katu sudėjus. Tai didžiausias gyvybės ir mirties intelektinis uždavinys/iššūkis klausimas tautai. Mes viską darome gerai ir tuo pačiu tai neturi vertės, nes sukamės ratu neturėdami stipraus ilgalaikio tikslo.
 9. Lietuviai turi didžiulę nusilpusio mentaliteto arba dvasios problemą ir jos esmė yra kolektyvinių norų nebuvimas arba visiškas silpnumas.
 10. “Kai kažkas tampa panašiu į kotletą – tik laiko klausimas, kad jį kažkas suvalgys“. Taip sako JAV karo akademijoje.
 11. Sveikas savisaugos, noro išlikti, motyvacijos gyventi jausmas nukritęs apie 10-12 kartų nuo normalaus pasaulinio vidurkio.
 12. Tauta žudo save ir nebegimdo vaikų, teritorija istoriškai mažėja todėl, kad nebeturime sveiko išlikimui būtino savanaudiškumo ir jis turi būti daug didesnis nei šiuo metu sukuria lietuviškas asmeninis ar kolektyvinis intelektas. Buvo daryta kolektyvinių ir personalinių bandymu generuoti tokią motyvaciją, tačiau susidaro įspūdis, kad visų lietuvių pasąmonėje tai ištrinta prieš šimtus metų ir jie net nesupranta apie ką kalba.
 13. Reikalingas naujas labai stiprus X12 istorinis lietuvių projektas, kuris pirmiausia naudingas mums patiems. Kinija ima Afriką, Europos įmones ir Klaipėdos uostą ne todėl. kad altruistiškai pamilo afrikiečius, europiečius ir klaiėdiečius, o todėl, kad jiems patiems tai labai naudinga. Lietuviai turi irgi imti kažkokias fizines, emocines ar dvasines intelektines teritorijas ar bizonus vien tam, kad išliktų, gyventų ir klestėtų pati.
 14. Lietuvių Tautą sujaudins, paims tik tas vedlys, kuris parodys tą X12 bizoną ir pirmas ims jį vytis.
 15. Pats svarbiausias vienas dalykas kurį pagaliau “AšLietuvai” veikloje supratome per 9 metus Lietuvos valstybės būklės ir tautos charakterio tyrimų yra katastrofinis prasmės arba motyvacijos deficitas/trūkumas. Lietuviai fundamentaliai nemoka motyvuoti patys save, nemato tikros, gilios, nuostabios gyvenimo prasmės ir vertės. To ryškiausi rezultatai yra pasauliniai savižudybių rekordai, dramatiškas vaikų skaičiaus mažėjimas, o taip pat rafinuotas valstybės suicidas. Ir tai pirmiausia pačio tautos elito problema ir pati svarbiausia problema.
 16. Mes pradėjome šia problemą tyrinėti giliau ir atradome štai ką. Nuo seno tradiciniuose išminties mokymuose teigiama, kad žmogus net piršto nepajundins be savanaudiško tikslo. Savanaudiškumas yra gamtos arba Dievo sukurtas kaip žmogaus aktyvumo išjudintojas, motoro starteris. Ir todėl klasikinėje vadyboje šis “starteris” užima ypatingą pirmą vietą. O po to kai pradėjęs veikti dėl savęs žmogus išsijudina ir pritraukia resursus – tada ateina laikas at(s)idavimui, altruizmui, pasiaukojimui, tarnystei ir rūpestingumui. Klasikinėje vadyboje jis užima garbingą antrą vietą. Mums šie du elementai žinomi kaip studijos (žinių ėmimas, norų didinimas) ir klientų aptarnavimas (paslaugos atidavimas).
 17. Lietuvos atveju šie principai atrodo taip:
 18. Lietuviai kaip tauta turi per silpną, nykstamai mažą kolektyvinį savanaudiškumą ir tai išsireiškia pernelyg smulkmeniškai buitiniais ir pernelyg trumpos ateities tikslais ir planais. Lietuvių tautos motyvacinis starteris yra atrofavęsis. Japonijoje komercinė kompanija planuoja veiklą 120čiai metų, o Lietuvos valstybė – tik 20 čiai metų!
 19. Kolektyvinio savanaudiškumo nebuvimo rezultate jie nepritraukia resursų ir negali nieko išties vertingai kokybiško ir kiekybiško duoti žmonijai, t.y. nepajėgia aptarnauti 2000 kartus didesnio kliento (arba rinkos), kuris stovi čia pat su pinigais ir sako imk. To akivaizdžiausias pavyzdys yra lietuvių nesugebėjimas įsisavinti eurostruktūrines lėšas, kurių, kiek mums žinoma, didžioji dalis buvo gėdingai grąžinta atgal.
 20. Taigi kuriant arba atkuriant bet kokią organizaciją, tautą arba valstybę, pirmiausia yra svarbūs tik 2 esminiai srautai – didysis input/ėmimas ir didysis output/davimas.
 21. Būtent nuo ėmimo reikia pradėti (taip kaip mažas vaikas nuo valgymo) ir tik po to galvoti apie davimą (kai pasiekta branda).
 22. Šie du punktai fundamentaliai skiriasi: jų vektorinė kryptis priešinga. Deja daugybė žmonių juos painioja, suplaka į vieną, sukeičia vietomis, painioja pavadinimus.
 23. Lietuvių tautoje ir daugumos lietuvių vedlių mąstyme šie du kertiniai punktai tiesiog neegzituoja dėl daugybės priežasčių.
 24. Pirmasis vadyboje vadinamas vizija (ką mes norime GAUTI, kuo tapti, kokią būseną arba malonumo pasiekti?). Lietuviai tai vadina svajone. Antrasis vadinamas misija (kokiu DAVIMU mes aptarnaujame mūsų klientus arba visą žmoniją?). Lietuviai tai vadina vaidmeniu arba paskirtimi.
 25. Vizija yra svarbiau už misiją ir eina pirmoje vietoje todėl, kad tik jos dėka įmanoma sumotyvuoti ir suvienyti žmones. Žmones vienija tik bendras tikslas, o tai gali būti tik grobis, nauda, bizonas medžioklės metu. Vizija yra svarbiau už visus kitus organizacinius elementus, nes jei organizacija neturi pakankamai stiprios vizijos – ji neišvengiamai pradeda įgyvendinti kitų stipresnių organizacijų viziją/-as grynai konkurencinio spaudimo dėka. Jeigu lietuviai neturi savo vizijos – jie pradės įgyvendinti kinų, rusų, europiečių, JAV vizijas.
 26. Labai stiprios vizijos neturėjimas pasmerkia tautą išnykimui. Tauta būtinas sveikas savanaudiškumas bent tam, kad ji išliktų. Tačiau jei ji nori klestėti  – vizija turi būti labai stipri.
 27. Mūsū skaičiavimai parodė paprastą, sveiku protu suvokiamą skaičių: nuo statistiškai vidutiniškos tautos-valstybės dydžio Lietuva atsilieka maždaug 10-12 kartų. Taigi Lietuvos ateities vizija turėtų būti MAŽIAUSIAI 10-12 KARTŲ STIPRESNĖ, nei mes iki šiol generuojame.
 28. Kaip ją sugeneruoti – atsikras klausimas, Mūsų manymu tai reiki daryti visomis jėgomis, visais įmanomais asmeniniais ir kolektyviniais kraudsorciniais (crowdsourcing) metodais. Tai didžiausias gyvybės ir mirties intelektinis uždavinys iššūkis klausimas tautai todėl, kad iš vadybo patirties žinoma, jog viziją generuoti yra visų sunkiausia, Ji reikalauja kraštytinių vaizduotės pastangų ir kraštutinės intelektinės dvasinės drąsos.
 29. Būtent svajonė “traukia paskui save visą traukinį“.