AL projektai (ir jų diskusijos)

Mūsų kaip think tank’o pareigos (jau vykdomos arba numatomos ateityje)

Apklausa kokių projektų reikia facebook.com/groups/aslietuvai/permalink/10155803120655853/


AšLietuvai ne tik renka, analizuoja-grynina sprendimus (idėjas) Lietuvai, kas yra pirminė mūsų misija, bet ir kai kuriuos iš jų įgyvendina, kas yra antrinė, neprivaloma mūsų viekla. Įgyvendiname projektus, kuriuos laikome ypatingai svarbiais ir matome, kad niekas kitas jų nesiima, bei turime jiems pakankamai resursų.

AšLietuvai NĖRA VALSTYBINĖ ARBA KOMERCINĖ organizacija, disponuojanti didžiuliais resursais ir projektus įgyvendinanti fiziniame pasaulyje. Esame pilietinė savanoriška organizacija think tank (tyrimų grupė, institutas, protų centras), kuris tyrinėja valstybės, tautos, visuomenės būklę (pliusus ir minusus) ir ruošia sprendimus, “brėžinius“ (rekomendacijas valdžiai, politikams, visuomenei, žiniasklaidai, organizacijoms) ir turi tikslą, kad brėžiniai būtų kokybiški t.y. kad “namus ir tiltus pastačius jie negriūtų šimtus metų dėl klaidingų skaičiavimų brėžiniuose“.

Be to mes veikiame SAVANORIŲ entuziastų pagrindu, aukojančių savo asmeninį brangų laiką.

Čia buvo video, kurį būtina atnaujinti

1. Think tank (aktyvus projektas-1).


2. Unikalus etikos mini-kodeksas (aktyvus projektas-2)


3.  Masinis naujažodžių kūrimas (aktyvus projektas-3)

LIETUVIŲ KALBA

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

Gyvuokalbė FB grupė. Sukurti šimtai naujažodžių. Konstitucijoje yra 123 svetimžodžiai ir tai prieštarauja kitam Konstitucijos punktui, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba . Lietuva katastrofiškai atsilieka naujažodžių srityje.

trečias praktinis projektas – masinis lietuviškų naujadarų kūrimas “Gyvuokalbė”. Tyrimai rodo, kad Lietuvių kalboje labai atsiliekama su naujadarais, lietuviai naudoja labai didelį svetimybių skaičių ir turim pasivyti šį atotrūkį, reikalingi tūkstančiai ir net dešimtys tūkstančių naujadarų.

aslietuvai.org/zingsniai-1-2-3/kalba-k123/

ŠIS PROJEKTAS MŪSŲ PARTNERIŲ LIETUVA2.0 SISTEMOJE


Čia buvo video, kurį būtina atnaujinti


4. Nauja LR Konstitucija (projektas-4, lėtai vykdomas)

NAUJA KONSTITUCIJA

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

(Algimanto Indriūno teksto) juodraštinio teksto tobulinimas.fondarniraida.lt/INTERNETUI.PDF

ketvirtas praktinis projektas – naujos Konstitucijos juodraštis kartu su Algimantu Indriūnu

ŠIS PROJEKTAS MŪSŲ PARTNERIŲ LIETUVA2.0 SISTEMOJE


Vyriškumo kompleksinis sprendimas (eilė projektų)

VYRIŠKUMAS

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

Daug elementų. Kelios grupės. Forumai. Ruošiamas mokyklų steigimas. Stambus ilgalaikis projektas.

penktas praktinis projektas – lietuvių vyriškumo problemų kompleksinis sprendimas, kurio rėmuose: vyvų forumai, vyrų mokymai, planuojama berniukų gimnazijų tinklas bei kiti sprendimai. Tai nuo 2011 daromas labai stambus projektas, jis bus tęsiamas dar mažiausiai 10 metų.


9. Lietuvos ilgalaikė vizija (aktyvus projektas-9)

DISKUSIJOS

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

Tai pats stambiausias AšLietuvai projektas-sumanymas

Prie jos dirbame nuo 2015 vasaros.

Mes ją galime tobulinti, keisti, pervardinti, ilginti arba trumpinti savo nuožiūra, svarbu tik, kad ji būtų pakankamai aukšta, stipri ir įkvepianti siekiamybė, vedanti Lietuvą į moralinį ir ekonominį stebuklą.

Šiuo metu visas AšLietuvai dėmesys – Lietuvos ateities (šveicariškai) vizijai, kurią reikia padaryti kokybiškai. Lietuvoje eilę metų viešai buvo vykdomi ir finansuojami LT vizijos konkursai ir jie nesugebėjo šio darbo padaryti iki galo.

Šalies ilgalaikė vizija yra dižiulis praktinis megaprojektas. Tokius projektus užsienyje vykdo ištisi institutai, didžiulės komandos ir tai apmokama milijonais pinigų. Mes AL prie vizijos dirbame mažiausiai metus laiko, tą daro savanoriai laisvu nuo darbo laiku. Mano manymu pažanga padaryti didelė

šeštas praktinis projektas – Lietuvos ateities vizijos, siekiamybės, svajonės sukūrimas. Primename, kad po Nepriklausomybės atgavimo, įstojimo į NATO, ES ir eurozoną mes, lietuviai, praradome siekiamybę ir iki šiol daryti vizijos kūrimo bandymai nesukūrė stipresnės vizijos. Tuo tarpu AšLietuvai diskusijų metu atradome ir šiuo metu jau turime pradinį vizijos variantą – šveicarišką viziją (dėmesio: be šveicariškos bankinės misijos!!).

facebook.com/notes/aš-lietuvai/vizijalietuva-pasieks-šveicarijos-lygį-per-50metų-ir-uždarbio-vidurkį-4060eurmen/10153446744185853


10. Lietuvių nacionalinio charakterio tyrimas ir LT globalios misijos nustatymas (pauzėje)

LIETUVOS MISIJA PASAULYJE

LIETUVIS IR JO CHARAKTERIS

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

buvo darytas kelis kartus ir tęsiamas. aslietuvai.org/nca/
Trumpajame laikotarpyje jis jau davė didžiulį efektą, nes parodė, kad lietuvių charakteris yra labai žemai puolęs ir į tai būtina atsižvelgti daugumoje statistinių situacijų.

Mūsų tyrimai tik patvirtino prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu atrastą lietuvių žmogiško bendravimo katastrofą.

Ilgajame laikotarpyje tyrimas bus skirtas tautos ilgalaikės MISIJOS nustatymui. Tam atradome ir ketiname naudoti japonišką lėtąjį ir dar vieną mūsų pačių sumąstytą greitąjį metodą

septintas praktinis projektas ruošiamas – naujos šiuolaikinės Lietuvos misijos nustatymas naudojant kelias metodikas ir jų tarpe japonišką metodiką

aslietuvai.org/kaip-nustatyti-strategine-lietuvos-paskirti/

aslietuvai.org/2011/08/26/lietuvos-aksioma-nr-11-misija-vaidmuo-ir-2000-galimybiu-tarnystei


11. VMOSA, tvarkų tvarkos, taksonomijos arba administracinės skalės metodas (aktyvus projektas-10)

 


12. Senatas, Aukštieji arba antrieji Seimo rūmai

(projektas-11, pauzėje)


13. Visas lietuvių internetines diskusijas sujungti į vienus globalius ir visiems žinomus vartus (projektas pauzėje)

ŠIS PROJEKTAS MŪSŲ PARTNERIŲ LIETUVA2.0 SISTEMOJE


14. Karštų lietuviškų taškų, oazių ir krizių globalus žemėlapis Ushahidi (projektas pauzėje)


15. Šveicariška referendumų sistema
(Projektas ruošiamas startui)

Referendumų sistema tiksliai tokia kaip Šveicarijoje, arba dar labiau modernizuota (valdymo reformos dalis).

DISKUSIJA

ŠIS PROJEKTAS MŪSŲ PARTNERIŲ LIETUVA2.0 SISTEMOJE


PS:  Papildymas – yra/buvo ir dar daugiau projektų. Žemiau paminėti projektai buvo vykdomi iki 2011.


16. Lietuvos vertybių nustatymas (Projektas ruošiamas startui)

LIETUVOS VERTYBĖS-PASAULĖŽŪRA

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

Tai atskirai kol kas neoficialiai ir privačiai diskutuojamas klausimas. Be to LR Seime 2010 03 24 buvo organizuota Vertybių konferencija


17. Valdymo reforma. “eDemokratija: įvesti“. (sustabdytas projektas)

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

LR Seime 2010-2011 organizavome dvi “eDemokratija: įvesti“ konferencijas


18. 2009 finansinių inovacijų mini konferencija (sustabdytas)

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

2009 vasarą finansinių inovacijų mini konferencija LR Seime.


19: Visos Lietuvos politinė programa (projektas-12, pauzėje)

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

16.1 Idėjos LT švietimo sistemos tobulinimui girdzijauskas.com/2016/12/11/t-girdzijauskas-lrt-kulturos-kultmisiju-laidoje-nuoroda-ir-komentaras/


20: Demografija (projektas – 13, lėtai vykdomas)


21: Švietimas (projektas-14)

16.1 Idėjos LT švietimo sistemos tobulinimui girdzijauskas.com/2016/12/11/t-girdzijauskas-lrt-kulturos-kultmisiju-laidoje-nuoroda-ir-komentaras/

UGDYMAS


22. Peticijos (svarstomas)

APIE ŠĮ PROJEKTĄ


23. Nauja lietuvių Chartija / Charta 2.0 (pauzėje)

NAUJA CHARTIJA 2.0

ŠIS PROJEKTAS MŪSŲ PARTNERIŲ LIETUVA2.0 SISTEMOJE


24. Naujas lietuvių Statutas IV (svarstomas)

Remiantis LDK konstitucine tradicija sukurti naują lietuvių Stautą (LDK tipo), kuris apjungti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir lietuvių Chartiją į vieną vieningą globalų lietuvių teisyną.


Susiję tekstai aslietuvai.org/galimi-top-projektai-nuo-2016-rudens-4sl/

25. Bendradarbiavimas su Vieningas Kaunas. (projektas ruošiamas startui)


27: Geležiniai senjorai

https://www.facebook.com/groups/362588300845920/


28. Redaktoriai

https://www.facebook.com/groups/1829564440404436/


29. Šiuolaikinio moderniausio marketingo AL padalinys

AšLietuvai rėmuose kursime padalinį – šiuolaikinio moderniausio marketingo grupę. Ji tiesiogiai pardavinės AL intelektinius produktus (know how), o taip pat aptarnaus išorinius klientus. Iš pelno finansuosime AL projektus. Tai bus atskiras juridinis vienetas asocijuotas su AL.

Pradedame šio padalinio personalo-komandos atranką.