RAND Delphi

  • Laikina priemonė lietuvių politikų ir ekspertų sprendimų priėmimui: norint išvengti išankstinių nuomonių ir per dažnų asmeniškumų naudoti RAND Delphi metodą. Šį procesą gali moderuoti trečioji neutrali šalis arba AšLietuvai. https://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation  http://www.rand.org/
  • RAND Delphi metodu sukurti radikaliai novatorišką, trumpą, bet labai efektyvų lietuvių bendravimo-komunikavimo kodeksą, kuris atsižvelgdamas į lietuvių nacionalinio charakterio trūkumus ir privalumus spręstų lietuvių žmogiško bendravimo katastrofą. Visapusiškai stabdyti negatyvųjį “tuščiosios stiklinės dalies“ akcentavimą, ir skatinti pozityvųjį “pilnosios stiklinės dalies“ akcentavimą bendravime. Ir ypač – politiniame bei viešajame diskurse.

http://slideplayer.com/slide/9524375/