Siūlymų paketas-1. 20161024. AšLietuvai. Txt ver2.0. Pirmaeiliai siūlymai

Naujesnė teksto versija 2.1 perkelta čia arba
https://aslietuvai.org/siulymu-paketas-20161024-pirmaeiliai-siulymai