Referendumai, neutralitetas, globalus konkurencingumas, mokslas ir aukšta kokybė – šveicariška ateities Lietuvos vizija. Versija 2.3

swiss_flag

Darbinis vizijos juodraštis čia http://bit.ly/vizijaAL2070DOC

DĖMESIO!! ČIA PATEIKIAMA “VIZIJA – ŠVEICARIJA“ kaip unikali referendumų, neutraliteto, mokslo ir aukštos kokybės valstybė, BET NE “MISIJA – ŠVEICARIJA“, KURI reiškia finansų-bankinikystės sektorių. Apie Šveciarijos bankinkystės misiją ir Lietuvos viziją kalba jau buvo ir argumentai įdėti čia pirmame punkte. Mus NEdomina šveicariška misiją, bet domina viziją, o tai iš esmės skirtingi dalykai.


Vizija ir misija – visiškai skirtingi dalykai.

Jau turime Lietuvos ateities viziją!

Didelei vizijos apklausos organizatorių nuostabai Šveicarija buvo išrinkta kaip ateities idealios svajonių “Lietuvos“ analogas, modelis, pavyzdys.

Tai paaiškėjo apklausoje formuluojant vizijos klausimą per kitos realios pasaulio valstybės pavyzdį.

Kita apklausa parodė, kad Lietuva galėtų pasiekti Šveicarijos lygį maždaug per 50 metų.

Nors tai savaime labai stipri idėja ir nėra reikalo įrodinėti, kad Šveicarijos pavyzdys vertingas,  tačiau vizija AšLietuvai2070 yra tik darbinė, atvirai tobulintina, bet ne baigtinė Lietuvos vizija.

DUK :Kodėl vizija generuojama 50čiai metų į priekį o ne 10 arba ne 300?

Iki 2015 06 04 balsavimų vizijos klausimas Lietuvoje buvo labai didelė problema. Balsavimo metu atrastą sprendimą laikome rimtu pasiekimu.


Po ilgų bandymų ir paieškų nuo 2015 birželio 4 turime gana gerą ir aiškią Lietuvos ateities viziją. Nuo Nepriklausomybės pradžios Lietuvoje buvo didžulis ateities vizijos vakuumas. Buvo daryta nemažai skirtingų bandymų ir konkursų nustatyti arba atrasti Lietuvos ateities viziją, tačiau nė viena vizija nesusilaukė stipraus rezonanso ir tokio stipraus dėmesio kaip Šveicarijos modelis.

Šveicarišką viziją diskutuojant pradėjo aiškėti, kad dar ne visi atskiria viziją nuo misijos. Šveicarijos atveju misija yra bankininkystė ir tai nėra Lietuvai tinkama misija, tačiau šalies bendrų pliusų visumos prasme Šveicarija yra geriausia iki šiol atrasta vizija Lietuvai ir net galima sakyti pataikymas į dešimtuką to ko labiausiai reikia lietuviams.

Misijos klausimas bus svarstomas vėliau, po to, kai viziją detalizuosime ir jos entuziazmu persiims kritinė masė žmonių.

Vėliau, kai turėsime dar ir nustatytą misiją (galbūt dar ir vertybes) galėsim statyti tašką, kad Lietuvos Kelias yra aiškus.

Šveicarija – tai trumpojo laikotarpio vizija, kurią, lietuvių manymu, realu įgyvendinti per 50 metų. Ilgojo laikotarpio, tarkim 500 metų viziją reiks kurti įgyvendinimo eigoje.

Įvairiais būdais ieškant vizijos geriausią efektą padarė tiesmukas klausimas: kokia reali šiuolaikinė šalis/valstybė būtų ateities Lietuvos idealas arba siekiamybė? Šis klausimas atitiko kaip raktas spyną ir lietuvių pasąmonė atsivėrė.

Daugiausiai balsų ir su atotrūkiu nuo kitų valstybių gavo Šveicarija. Mums tai buvo netikėtumas.

Kodėl būtent Šveicarija?

 • UNIKALI REFERENDUMŲ SISTEMA garantuojanti politikos stabilumą. Šveicarija turi PUSIAU-TIESIOGINĘ REFERENDUMŲ DEMOKRATIJĄ, kuri iškart išspręstų daugumą Lietuvos valdymo problemų.
 • PILIETIŠKUMAS. Referendumai reiškia, kitaip sakant, kad  šveicarai turi labai stiprią pilietinę visuomenę;
 • Šveicarija yra NEUTRALI politiškai ir to labai trūksta Lietuvai. Neutrali šalis karų metu;
 • MAŽA TERITORIŠKAI KAIP LIETUVA šiuo metu;
 • tačiau jos visi bijo lyg širšės, nes ji turi labai stiprią KARINĘ GYNYBĄ. “Tankai paslepti po daržinėmis“. Vatikanas šimtus metų vertina ir naudoja šveicarų karius;
 • DARBŠTUMAS. Šveicarai turi GLOBALIUS PRODUKTUS kurių reikia visam pasauliui (kokie tai produktai konkrečiai – ne vizijos reikalas, tai bus nagrinėjama atskirai misijos temoje).
 • TURTINGA: To produkto dėka šveicarai stipriai stovi MATERIALIAI-EKONOMIŠKAI, jų algų vidurkis 4060 eur/mėn, o būtent ši suma buvo keliais skirtingais būdais išskaičiuota kaip lietuvių siekiamybė. Tai viena turtingiausių pasaulio šalių. Kas ketvirtas gyventojas – milijonierius
 • KULTŪRA artima Lietuvai;
 • RELIGIJA panaši į Lietuvos.  Šveicarai yra religinga tauta. Tai duoda vidinį psicholginį stabilumą, aiškuma, o galų gale ir finansinį gerbūvį.
 • Šveicarija yra palyginus ARTI GEOGRAFIŠKAI – 1200km ir užtenka pervažiuoti tik 2 valstybes -Lenkiją ir Vokietiją (nors klimatu ir reljefu nelabai artima);
 • TVARKA: visa šalis veikia kaip laikrodis. Jie turi vokišką tvarką ir discipliną, kurios labai trūksta Lietuvoje;
 • PAKANTUMAS kitaip kalbantiems: Šveicarija yra daugiakalbė valstybė apjungianti vokiečių, prancūzė, italų ir retoromanų kalbas. Panašiai buvo LDK laikais.
 • Geriausia pasaulyje SVEIKATOS SISTEMA
 • MOKSLAS labai aukštame lygyje: 113 Nobelio premijos laureatų, CERN’o mokslinis centras ir sinchrofazatroninis kolaideris
 • VAIKAMS vieta pasaulyje kurioje geriausia gimti

Kodėl būtent Šveicarija lietuviams yra svajojama šalis – Lietuvos ateities idealas? Kokios savybės arba aspektai Šveicarijoje lietuviams atrodo idealūs?  (AL FB balsavimas) facebook.com/groups/aslietuvai/permalink/10153441240070853/?qa_ref=qd

2015 biržely atrasta Lietuvos atieties vizija

2015.06.04 naudojant novatorišką instrumentą “AšLietuvai“ sistemoje pavyko atrasti Lietuvos ateites viziją arba jos svarbiausias dalis. Šią viziją būtina toliau tobulinti visais (atvirais ir uždarais) būdais, ką būtent ir darome.

Mūsų manymu šis atradimas yra didelis lūžis, nes Lietuvoje dešimtmečius nebuvo aiškios ateities vizijos.

Vizija, mūsų žiniomis, yra startinis-pirminis ir pats svarbiausias įkvepiantis, motyvuojantis, inspiruojantis elementas, impulsas, energija ir kuras visų kitų projekto kūrimo elementų (misijos, vertybių, tikslų, strategijų, veiksmų planų) kūrimui. Sukūrus viziją po to kitus punktus sukurti yra vis lengviau lyg domino efektu ar grandinine reakcija.

DAR KARTĄ PERSPĖJAME, kad šioje vizijoje NĖRA IR NETURI BŪTI misijos elementų (nes tai atskira tema) t.y. industrijos, verslo arba globalios rolės, tačiau yra tik idealizuotas, emocingas, įkvepiantis šalies ateities vaizdinys kompleksiškai apimantis seriją pozityvių ir Lietuvai būtinų savybių bei atmetantis Lietuvai netinkamas savybes.

Kai kurie skaitytojai iškart pradėjo painioti viziją su misija, todėl mes tai pabrėžtanai griežtai atskiriame. Štai geras vizijos ir misijos skirtumų aprašymas

Specialistai jau pasigilinę į šią viziją patarė:

 • pabrėžti vizijos emocinį aspektą
 • plėtoti šią viziją
 • ją masiškai viešinti tik po to, kai bus atrasta ir misija

Balsavimas: į kokią pasaulio šalį norėtumėte, kad Lietuva būtų panaši ateityje?

Tolimos ateities vizijoje į kokią pasaulio šalį norėtumėte, kad Lietuva būtų panaši kiekybe arba kokybe: teritorijos arba gyventojų dydžiu, pasiekimais, pasaulėžiūra, etika-morale, ekonomika, istorija, geografija, laimės laipsniu, mokslu, kultūra, klimatu ir kitomis savybėmis? Prašau balsavime įrašykite TIK VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, o komentaruose paminėkite, dėl kokios būtent savybės už ją balsavote

https://www.facebook.com/groups/aslietuvai/permalink/10153323135310853

 

Lietuvos ateities vizija – neišvengiamas AL idėjų koncentravimo rezultatas

Ilgai galvojome kokia viso AšLietuvai veiklos galutinė prasmė. Supratome, kad visas tas didžiulis kiekis AšLietuvai sukauptos informacijos, idėjų, siūlymų, sprendimų ir t.t. IŠ TIKRŲJŲ turi vieną esminį apibendrinantį galutinį efektą.

t.y. kad sumoje visa tai išvirsta į Lietuvos ateities VIZIJĄ. Tokia lavina koncentruotos informacijos neišvengiamai turi duoti būtent tokį galutinį suminį rezultatą.

Tai tiesiog informacijos koncentracijos dėsnis.

Taip kaip milijonai vandens lašų duoda potvynį, taip lavina koncentruotos informacijos veda į viziją.

TEREIKIA TIK ĮDĖMIAI ĮSIŽIŪRĖTI, įsiklausyti, perskaityti, aprėpti, abstrahuoti tą visumą kaip didžiulę mozaiką.

O būtent vizija yra tai ko labiausiai trūkstą Lietuvai.

Visi AL FB pranešimai susiję su Šveicarijos vizija

Daugiau apie Šveicariją https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Switzerlandluxurious-city-of-lausanne-flag-throwing1

%d bloggers like this: