Tikslai

Lietuvos tikslai 50-100 metų laikotarpiui:

pasiekti 32-70 mln lietuvių gyvenančių Lietuvos teritorijoje (kiekybė)

gyvenimo trukmę  pakelti iki japoniško-šveicariško lygio (gyvenimo kokybė)