VMOSA, taksonomija, tvarkų tvarka, Gyvybės Medis, stuburas ir kt

APIE ŠĮ PROJEKTĄ

Visos administracinės skalės: Lietuvos vizijos, misijos, vertybių, strategijų, planų kaip vienos sistemos konkurso startavimas kartu su sponsoriais ir prizais.

apie aštuntą praktinį projektą galvojame: startuoti Lietuvos ateities vizijos-misijos-vertybių-tikslų-strategijų kūrimo globalų lietuvišką konkursą su priziniu fondu facebook.com/groups/aslietuvai/permalink/10153938623150853/

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/vmosa/main

https://en.wikibooks.org/wiki/Business_Strategy/Overview_of_Strategic_Planning

https://www.google.co.uk/search?q=VMOSA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifuYT8z8LYAhVDAcAKHaWqBL8Q_AUICigB&biw=911&bih=398

Click to access About-vision-statements-etc..pdf

http://financialresourcegroup.co/articles/strategic-planning-process/part-1-strategic-planning-process-defined.html

https://www.worldatwork.org/waw/community/discussions/discuss.jsp?did=36890

http://www.ess-wa.com/essconsulting/vision-mission-strategic-intent-strategies-tactics-recommendations-roadmap-action-plan

https://www.google.co.uk/search?q=sequence+vision+mission+values+strategy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM2sGJz8LYAhXBAcAKHWBNADAQ_AUICigB&biw=911&bih=398

Click to access pdmission.pdf

http://aom.org/About-AOM/Vision,-Mission,-Objectives—Values.aspx

Vision, mission and values[edit]

Vision: Defines the desired or intended future state of a specific organization or enterprise in terms of its fundamental objective and/or strategic direction.

Mission: Defines the fundamental purpose of an organization or an enterprise, basically describing why it exists.

Values: Beliefs that are shared among the stakeholders of an organization. Values drive an organization’s culture and priorities.


Taksonomija, tvarkų tvarka, Gyvybės Medis ir kt

[ AKA: Taksonomija arba Gyvybės Medis – pamatas naujai lietuvių pasaulėžiūrai ]

1 dalis

Norint įgyvendinti kokį nors sumanymą ar projektą, materializuoti kokią nors idėja, pasiekti tikslą, nuo nulio sukurti – perkurti organizaciją arba valstybę, būtina visus veiksmus daryti tam tikru nuosekliu žingsniniu-pakopiniu eiliškumu.

Jeigu bent vienas žingsnis peršokamas – tikslą pasiekti bus sunku arba net neįmanoma. Praleisti žingsnį – tai lyg nutraukti bent vieną grandį grandinėje ir visa grandinė nutrūksta, prarandą prasmę. Pvz jeigu vaikas neišmoks raidžių A ir M jis negalės pakviesti mamos.

Jei sumanymas nesudėtingas arba buitinio lygio – žingsnių arba dalių mažai. Jei tai valstybė ar kosminis skryžio į Marsą projektas – žingsnių arba dalių daug.

Lietuvos atveju mums svarbus tvarkų tvarkos atvejis yra nuoseklumas:

 1. Lietuvos vizija,
 2. Lietuvos misija,
 3. Lietuvos vertybės,
 4. Lietuvos tikslai,
 5. Lietuvos strategijos.

Šie punktai reikalauja daugiausiai išminties, proto, intelektinių-mentalinių pastangų, žinojimo, sąmoningumo, vaizduotės, fantazijos ir kūrybingumo.

Šie punktai Lietuvoje kuriami labai silpnai, nenuosekliai, peršokant, praleidžiant, neprofesionaliai, tik imituojant arba išvis nekuriami. Tai todėl, kad Lietuva neturi tokios istorinės patirties, tradicijos, nevaldė pati savęs dešimtmečius, o buvo valdoma iš kitos valstybės.

Šie punktai Lietuvoje praleidžiami todėl, kad valstybėje trūksta kolektyvinių intelektinių pajėgumų.

O tolesni punktai – detalūs planai, personalas, komunikacija, finansai ir t.t. Lietuvoje kuriami ir vykdomi pakankamai gerai.

Labai panašus dalykas yra https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxonomy

2 dalis: Plačiau apie tvarkų tvarką arba taksonomiją

Lyginant daug panašių sekų taikomų skirtingose srityse, galima surasti aukštesnio lygio seką, kurią vadiname Tvarkų Tvarka arba taksonomija.

Taksonomija yra principas bet kokios betvarkės ar chaoso sutvarkymui.

Idealas tvarkų tvarkos pavyzdys yra stuburas žmogaus organizme, nes jame nerviniai laidai suorganizuoti tam tikru hierarchiniu būdu ir jei bent vienas slankstelis pažeistas (neduok Dieve) – žmogus tampa neįgaliu.

Taip pat ir profesionaliai kuriant bet kokį politinį ar valstybinį darinį būtinas toks taksonominis eiliškumas. Galimi variantai:

 • Teleskopas arba teleskopinė meškerė. Sutrauktoje formoje jis atitinka startinį taksonomijos elementą, pvz viziją arba gilę-sėklą. O išskleistas jis atitinka visą pilną taksonomiją iš daug dalių arba  tai gilė išaugusi į ąžuolą. Taigi pirmoji dalis yra pati svarbiausia: vizija arba gilė, nes joje slypi viskas suspausta sukoncentruota froma
 • Žmogaus organizmas
 • Sėkla ir augalas
 • Klasikinė valstybinė arba korporatyvinė seka: vizija, misija, vertybės, strategija ir kt
 • Kurginian schema
 • Projektų valdymo klasikinė seka
 • Administracinė skalė, Hubbard versija :1,2,3,4,5,6,7,8…
 • UDC universali dešimtainė klasifikacija taip pat yra taksonominis eliškumas. Jis netinka projektų vadybai, bet yra analogas, kurį verta panagrinėti lyginant su kitomis sekomis
 • Skaičiai 1-10
 • Raidės-raidynas A-Z
 • Mitologinis Gyvybės Medis – įdomiausias ir svarbiausias taksonomijos atvejis.
 • Kunstenmacher knyga Simplify your life arba Supaprastink savo gyvenimą paskaoja kaip pradedant nuo fizinių daiktų, dokumentų, pinigų, sveikatosir santykių sutvarkymo prieiti prie minčių valdymo. Japonė Marie Kondo paskoja kaip susitvarkyti su daiktais buitje naudojant panašius principus
 • Biologijoje gyvų būtybių klasifikavimui

Daugiau https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy

Yra keli gyvenimiški pavyzdžiai, kuriais galima paaiškinti taksonomiją arba tvarkų tvarką

Vizija, misija, vertybės (+etika) ir strategija (bei veiksmų planas) turi būti nuosekliai sukuriami vienas po kito prieš realiai atrenkant bei organizuojant žmones. Valdyme-vadyboje-menedžmente egzistuoja tam tikrų NUOSEKLIŲ VEIKSMŲ SEKOS taisyklė. Kuo daugiau žmonių bandoma suvaldyti – tuo šis klausimas yra svarbesnis. Jei veiksmai daromi nenuosekliai – veikla anksčiau vėliau sustoja ir arba reikia grįžti ir lopyti arba apskritai pradėti nuo nulio. Nedarant tokių ar panašių nuoseklių žingsnių tenka viską stabdyti ir vėl daryti per nauja. Namą būtina pradėti nuo brėžinio, o po to statyti pamatus, sienas ir stogą. Žiūrint plačiau tokia nuosekli seka yra klasika, turinti įvairius pavadinimus ir atitikmenis: administracinė skalė ir taksonomija yra vieni svarbiausių. Tai naudojama vadyboje ir projektų vadyboje. Kuo didesnis žmonių skaičius įtraukiamas- tuo šis nuoseklumas yra lemtingesnis. Deja daugumai žmonių trūksta kompetencijos ir kantrybės daryti šiuos nuoseklius veiksmus, todėl turime dešimtis nekokybiškų neefektyvių partijų, judėjimų ir organizacijų, kurios nesugeba sustabdyti tautos nykimo. Bent viena nuosekliai veikianti ir planuojanti grupė turi šansus pasiekti rezultatus.


3 dalis: Taksonominis “gyvybės medis“ –  pamatas ir naujai lietuvių vertybių sistemai bei pasaulėžiūrai

Pats įdomiausias istorijoje taksonomijos pavyzdys yra mitologinis Gyvybės Medžio simbolis.

Taksonomiją arba tvarkų tvarką galima atrasti žmogaus organizme ir žmogaus charakterio savybėse.

Tyrinėjant lietuivų nacionalinio charakterio taksonomiją galima lietuvių charakterio savybes išdėlioti pagal penkių norų-poreikių (Maslow/NRNHY) schemą

Lietuvių pasaulėžiūroje, charakteryje ir mentalintete yra visa lietuvių problemų ir galimybių šaknis, nes pasaulėžiūra formuoja ir palaiko lietuviškumo stuburą. Pasaulėžiūra perduoda giliausią gyvenimo išmintį, palaiko tautos kalbą ir mąstymą.

Priklausomai nuo to – kokia pasaulėžiūros būklė, kokybė, tvarkingumas – nuo to priklauso visa kita tautoje.

Galima turėti namuose puikią skalbimo mašiną, bet jei pasimetė jos instrukcija – skalbimo mašina tampa brangia neveikiančia vietą užimančia “plyta“.

Tačiau jei tyrinėti pačią pasaulėžiūros sandarą ir kokybę – aiškėja ir ryškėja problemos šaknis.

Lyginant daugybę pasaulio pasaulėžiūrų, aiškėja bendras vardiklis tarp jų. Visos jos turi tam tikrą giluminį taksonominį stuburą, kurį mitologai vadina gyvybės medžiu. Jis yra visose pasaulio pasaulėžiūrose ir kultūrose  viena ar kita forma.

Gyvybės medis yra abstrahuotas simbolinis atitikmuo gyvybinės energijos tekėjimo žmogaus arba gyvos būtybės viduje. Jo pagrindu sukonstruotas visas žmogaus organizmas.

Gyvybės medžių simboliai yra ir lietuvių pasaulėžiūroje ir kultūroje. Jie ir yra raktai į viską.

Mitologiniai gyvybės medžiai yra tas pat kas šiuolaikinės taksonominės schemos.

Lietuviai senokai pametę šias žinias apie Gyvybės Medį. Tuo tarpu kinai, žydai ir indai turi labai stiprias žinias apie Gyvybės Medį savo pasaulėžiūrose. Todėl jie klesti ir nenyska, jų tautos ir šalys laikosi tūkstančius metų.

Visa lietuvių pasaulėžiūra yra suskilusi į fragmentus, seniai neprižiūrima, netvarkoma, nereformuojama, nenaujinama.  To rezultatas yra ir didžiuliai lietuvių tarpusavio nesutarimai visose gyvenimo srityse.

Jei lietuviai pilnai atgaivintų mokymą apie Gyvybės Medį, jei jo pagrindu sutvarkytų tikybą, suklijuotų jos fragmentus į aiškią sistemą, užpildytų didžiules trūkstamas tikybos žinių spragas, atgaivintų vaikų mokymą šių žinių pagrindu – tada tauta atsikeltų.

Tada tokie dalykai kaip šokiai, dainos, papročiai ir tradicijos, kalendorinės šventės ir t.t atsistos į vietas.

Gyvybės Medžio mokymas yra mokymas apie pačią gyvybę. Nuo šios instrukcijos išmanymo priklauso ir žmogaus ir visos tautos gyvastingumas.

Gyvybės Medžio atitikmuo yra tvarka, sistema(tika), taksonomija, eiliškumas, hierarchija, harmonijos principai. Jos pagrindu sudaroma abėcelė ir skaičiai.

Tikėjimą saugančios tautos vertina ir perduoda šią temą vėlesnėms kartoms, o ateistinės tautos greitai praranda šį pagrindą ir jų laukia išnykimas. Kitaip sakant lietuviai nyksta todėl, kad tapo ateistais, bedieviais, praradę patį svarbiausią gyvenimo pagrindą ir tikslą.

Gyvybės Medžio išmanymas ir yra žinojimo viršūnė arba Išmintis didžiąja prasme.

4 dalis. Papildymas komentaras chate AL aktyvas 2017

esant TOTALIAI BETVARKEI (buityje, biologinėse rūšyse, dokumentuose, failuose, valstybeje, visuomenėje ir tt) geriausias būdas nedelsiant susigaudyti ir įsivesti tvarką yra pasidaryti kažkokią reliatyvią LENTYNĖLIŲ ARBA RŪŠIAVIMO SISTEMĄ.

Daug kartų įsivedinėjusieji tvarką skirtingose srityse sukūrė arba atrado taksonomijas. Lentynėlių reikia tiek kiek sudėtingas chaosas arba kiek daug skritingų nerūšiuotų objektų.

SVARBUS MOMENTAS: lyginant įvairias taksonomijas skirtas visai skirtingiems tikslamas paaiškėja, kad yra BENDRA UNIVERSALI TAKSONOMIJA, kuri tinka daug kam. Ir jos geriausias modelis yra gyvas stuburinio žinduolio organizmas ir dar konkrečiau – stuburas ir nervų sistema. Nes stuburiniai žinduoliai ir ypač – žmonės – yra aukščiausio sudėtingumo objektai gamtoje ir jie veikia tobulai. Ši sistema gyvo organizmo viduje nuo seniausių laikų vadinama Gyvybės Medžiu, nes energija žmoguje teka labai panašiai kaip medyje, kaip augalo viduje.

SVARBU: Taksonomija – tai tiltas tarp abstrahuoto mitologinio Gyvybės Medžio ir praktinio įgyvendinimo veiksmų plano !!! Tai konkretūs žingsniai kaip ir ką daryti nuosekliai neišradinėjant dviračio


Stuburas

Analogiškas dokumentas čia https://sites.google.com/site/aslietuvaisenatas/darbai/lietuvos-stuburas

LIETUVOS STUBURAS
Lietuvos ir lietuvių svarbiausių (skausmingų) slankstelių surikiavimas, tvarkos juose įvedimas

TAI TIK STATIŠKAS PAVYZDYS VERSIJA 2.1

Nepaprastas sprendimas per lietuvių stiprybes ir galimybes 2.0 eksperimentinė anketa yra šio dokumento pirmtakas ir susijęs dokumentas

PAGRINDINĖ DARBINĖ VERSIJA SKIRTA KEITIMUI
Kaip surikiuotumėt iš eilės šiuos slankstelius?

Kosminė tvarka, dangus ir jo dėsniai. Killshot event. Saulės energija, kurią galima panaudoti, ir kurios tuo pačiu labai trūksta metų laikų kaitoje. Dangus, erdvė virš Lietuvos ir Dangaus dėsniai
Siekiamybė ateities vizija Valstybės ir tautos ilgalaikė ateities vizija –
Metskaitlis ir jo taisyklės / kalendorius (Saulė ar/ir Mėnulio) sinchroniškumas su Kosmosu/Visata – šiuo metu visame pasaulyje galvojama apie reformą
Protavimo būdas
Tikyba / pažiūros, pasaulėžiūra, įsitikinimai, ideologija, religija, papročiai ir įpročiai, gyvenimo būdas, tautos žaidimo taisyklės (rašytos ir nerašytos), jausmų valdymo ir doros pagrindai, tikslai, siekiamybės. Į šią poziciją pretenduoja Vydūno mokymas kaip pagrindas (platforma) naujos pasaulėžiūros kūrimui.
Logika  vienaskaita-dviskaita-daugiskaita,
Žmonės / vyrai ir moterys / genofondas, DNR ir jų sveikatos būklė – tauta mažėja, serga alkoholizmu. Sveikatos ir degtinės sprendimai.
Vaikai. Vaikų gimstamumas. Mažiausias vaikų skaičius šeimose ir demografinė doktrina. Ugdymo samprata (paradigma) ir vienalyčių išskirtinių (elitinių) mokyklų klausimas, berniukų-mergaičių atskyrimas mokyklose
Statutas / Konstitucija, įstatymų stuburas – valstybės mastelio žaidimo taisyklės, novatoriški įstatymai,
Teisinė – pilietinė sąmonė darželyje ir mokykloje (ypač berniukams). Projektiniu grupiu treniruotės
Tautos savęs pažinimas
Vedliai, tautos tėvai / autoritetai – dori ir aktyvūs, jų taryba
Tautos taryba / seimas/ parlamentas ir jo modelis – šiuo metu vienų rūmų
Tautos, genties vardas, valstybės pavadinimas (tikslas)
Tautos būdas / nacionalinis charakteris – su juo yra didelių rūpesčių, jausmų valdymas ir dora, paskirtis, misija, vaidmuo, vieta po Saule, įtakojimo ir kreipties-ugdymo būdai
Tautos telkimas / telkimo židiniai/ telkimo formos/ teigimai rezonuojanti židinių sąveika/ telkimo talkos/ valios priimti meditacijos
Stichijos:
Oras/erdvė ir vėjai virš Lietuvos – kuris gali būti užterštas nuo cheminių ginklų iš Baltijos jūros
Vandenys jūra, upės, požeminiai vandenys kurie gali tapti dideliu lobiu mažėjant gėlo vandens kiekiui planetoje. ,,Tarpvalstybiniu” upių tarpvalstybinis teisinis reguliavimas AE aušinimo, taršos ir HE patvanku kontekste
Žemė / šalies teritorija ir jos turtai, ištekliai(didėjimas arba mažėjimas) – istoriškai ji kolkas tik mažėja, tačiau diasporos didėja. Lietuviška kultūra už dabartiniu Lietuvos sienu
Kalba ir jos grynumas – šiuo metu vartojame per daug svetimžodžių. Tarmių politika. Tautos teisė į kalbą prieš tarptautinės kompanijos teisę į ženklą (rašyti Pežo ar Peugeot)
Tautinė giesmė / himnas (ar jis yra vykdomas?) ir sakmė
Vėliava – šiuo metu turime 2 vėliavas, kurios, deja sutampa su 10 kitų pasaulio vėliavų
Sostinė – šiuo metu yra patriotiškesnių miestų nei dabartinė sostinė
Raštas/rašmenys – šiuo metu nelietuviški, t.y. čekų-finikiečių, gal būtinas naujų rašmenų kūrimas?
Valstybės valdymo būdas / modelis / politinė sistema – tolima iki tobulumo
Pilietybė, pasas / Dviguba pilietybė
Herbas
Pinigai / ir jų emisija – gal vertėtų rištis pries XDR pasaulinės valiutos (Kinijos centrinio banko vadovo siūlymas)?
Nuosavybė  kilnojama/nekilnojama , šventa/nešventa, amžina/laikina bendruomeninė/asmeninė.
Lietuvių vieta po Saule, vaidmuo žmonijoje arba santykiai su kitomis tautomis. Kalba. Rezistencija. Talka/telktis.
Tautinis rūbas – naujo rūbo kūrimas
Praeities atmintis / istorija – jos lietuvinimas v.s. lenkinimas/rusinimas/vokietinimas/anglinimas (vietovardžiu žemėlapiuose, pavardžiu spaudoje)
Pagrobtu istoriniu vertybiu grąžinimo klausimas kompensaciju už okupacijos žalą kontekste. Aukso rezervas.
Karių kovingumas ir krašto apsaugos/gynybos doktrina ir saugumas. Geriausi ateities kovotojai, tinkami žvalgybai, diversijoms, biologiniam, gamtiniam karui.
Visuomenės luomų rangų atstatymo klausimas . Skirtingi luomai – skirtinga moralė? skirtinga socio-emocio-….branda?  IQ-EQ-SQ-…?
Specialiosios tarnybos  kaip luomas su specifine morale. Moralės ir teisėtumo problemos. Integracijos visuomenėje problemos. Poveikis valstybės moralei ir teisėtvarkai. Kontrolės problemos.
Misija
Viena iš galimų vystytinų krypčių intuicija sako, kad lietuviai labai galėtų užsimti MAV technologinės krypties vystymu http://goo.gl/dzkQJ Juk Smetonos laikais turėjome apie 1000 aviacijos inžinierių. Reikia tai atgaivinti ir tęsti
Jeigu dalis žemiečiu evakuojami į Marsą, kodėl ten turėtu būti lietuviu. Jei siunčiame žinią ateiviams apie įvairias tautas, ką reiktu pasakyti mums apie save ir savo Lietuvą? Kodėl rusai išrado matrioškas , bet pastatė daugiapakopes raketas. Kodėl lietuviai išrado daugiapakopes raketas (Simonavičius) , bet daugumoj ,,gamina matrioškas” (pvz ,,renovuoti namai”, žemės ūkis, turizmas, smulkūs verslai, skilandžiai, dešros, gintaras) ir tuo prisistato pasauliui.

Ką Jūs dar pridėtumėt arba patobulintumėt?
Šiuo metu surikiuota šiek tiek atsižvelgus į balsavimus AšLietuvai

VERSIJA 2.0
Dangus, erdvė virš Lietuvos ir Dangaus dėsniai
Saulės šviesos kiekis ir galia (energija)
Lietuvių vieta po Saule, vaidmuo žmonijoje
Tautos, genties vardas, valstybės pavadinimas, tikslas
Valstybės ir tautos ilgalaikė ateities siekiamybė (vizija)
Kalba ir jos grynumas
Raštas/rašmenys – kokie turėtų būti tikrai lietuviški?
Protavimo būdas, tikyba, pažiūros, pasaulėžiūra
Tautos būdas (nacionalinis charakteris)
Vedliai, tautos tėvai (autoritetai)
Žmonės (genofondas), DNR ir sveikatos būklė
Vaikų gimstamumas bei ugdymo samprata
Valstybės Statutas (Konstitucija)
Teisėtvarka
Tautos taryba, seimas (parlamentas) ir jo (modelis)
Oras/erdvė ir vėjai virš Lietuvos
Tautinė giesmė (himnas)
Vėliava viena, vienintelė ir išskirtinė pasaulyje
Sostinė: kodėl būtent ta, o ne kita?
Valstybės valdymo būdas (politinė sistema)
Pilietybė, pasas, dviguba pilietybė išeiviams
Metskaitlis ir jo taisyklės (kalendorius)
Karių kovingumas, saugumas ir gynyba
Visuomenės luomai – rangai
Pinigai ir jų leidyba (emisija)
Tautinis rūbas
Vandenys jūra, upės, požeminiai vandenys
Žemė, šalies plotas (teritorija)

Lietuvos “Stuburas“.  Albino Stankaus pertvarkyta AšLietuvai versija 20170207

Maida Bazaar Šeip, demokratija pati iš saves tiesiogiai niekam nekelia asmeninės atsakomybės pareigos/jausmo; nei ją prižiurinčiam, nei ja besinaudojančiam individui. t.y. oficialiame, viduriniajame švietime praktiškai nėra dėstomi jokie dalykai, kurie bent jau kurstytų tokias, panašias samonės apraiškas, todėl, yra šiek tiek naivu manyti, kad jos atsiranda po to pvz.. tarkim , tam tikram individui patekus į valdžios vadžias; jis greičiau tampa sistemos kaliniu, tam tikra prasme. tad, gal problemos sprendimui padėtų tokie ėjimai, kurie, pradžiai, diegtų minimalius bendruomeniškumo principus, kurių praktiškai nebeturi eilinę, aukštąją mokyklą baigęs pilietis (pvz:. sekantis politinis pretendentas).

Georgij Darbe Intuityviai jauciu kad Reikia vystyti siuos stuburo elementus- klausimus:
1. gimstamumas
2. pertekline gamyba su tikslu eksportuoti i uzsieni
3. bendruomeniu vaidmens stiprinimas sprendziant politiku gimstamuma ir mirti“
4. visiskai atnaujinti visu spec tarnybu , teismu, prokuraturu, savivaldybiu ir kitu uz salies sauguma, pletros stabdyma ir vystyma atsakinga personala. Bausti uz korupcija.
5. sumazinti mokesciai
6. supergera kaiminyste ir neutralytetas tarp santykiu formatu.
7. visiskai nauja svietimo sistema.
Cia pradziai ekspromtu.
.
.Albinas Vaškevičius Mano nuomone Lietuvos ūkis pradėtų sparčiai vystytis jeigu būtų susiformavęs platus vidurinysis sluoksnis. O platus vidurinysis sluoksnis susiformuotų tik įvedus visuotiną turto bei pajamų deklaravimą ir progresyvinius turto bei pajamų mokesčius. Be to dar reiktų ir protingų įstatymų skatinančių viduriniojo sluoksnio veiklą.
Pirmo pasaulinio karo metu mano senelis būdamas Voroneže matė tokį reginį: ant vienos bačkos kalbą sako Leninas, o ant kitos – Mykolas Krupavičius.
Leninas: reikia visą žemę nacionalizuoti ir išdalinti mažažemiams ir bežemiams nesuteikiant žemės nuosavybės.

Mykolas Krupavičius: reikia nacionalizuoti dvarininkų žemę virš 80 ha, išdalinti mažažemiams ir bežemiams suteikiant jiems žemės nuosavybę. Žemė turi turėti šeimininkus.
Abi reformos lyg ir panašios, bet Lenino reforma pasaulio aruodą Ukrainą privedė iki bado, o Mykolo Krupavičiaus reforma Lietuvą atvedė į pirmaujančių valstybių gretas ir žemės ūkio perprodukcijos krizę. Taigi reformos iš pirmo žvilgsnio panašios, o rezultatai priešingi.

Aurimas Marcinkevičius  Norėtųsi turėti aiškesnį ir tvirtesnį ,,istorinį inventorių“ , t.y.

a) garbingų pamokomų Lietuvos pergalių, pasiaukojimo, kilnumo ,,stuburą“
b) Lietuvos pralaimėjimų, gal būt niekšybių, išdavysčių, (bet dėl to ne mažiau pamokomų) istorinį sąvadą
c) garbingų pamokomų Lietuvos asmenybių sąvadą
d) visų, turinčių Lietuvišką kilmę genijų, ,,šventųjų“ bei niekšų sąvadą.  Turėdami tokią turtingą istoriją, negalime likti istorijos nežinančiais vaikais.

Voldemaras Manyčiau reikėtų labiau akcentuoti visuomenės gyvenimo socialinius reguliatorius,ypač neoficialius, tokius kaip visuomenės moralę, visuomenės ir jos narių teisinę kultūrą. Jų svarba ypatinga, nes tai lemia sugyvenimą ir jo kokybę, teisė – tai ultima ratio, paskutinė priemonė, ji visko nereguliuoja. Kita vertus itin svarbi pagarba teisei, požiūris į ją, nes jei teisė nelaikoma vertybe, pasitenkinama jos apėjimo kelių ieškojimu.
Galima būtų akcentuoti tai, kuo Lietuva gali didžiuotis (skirtingai nei kai kurios kaimynės valstybės), ir kas, kaip rodo visuomenės apklausos, skatina patriotiškumą ir didžiavimąsi savo tapatybe – istorinį Lietuvos valstybingumą ir aukšto lygio teisines tradicijas.

PAAIŠKINIMAS – ĮVADAS
LIETUVOS STUBURAS. Jei bent vienas stuburo slankstelis yra pažeistas – pasekmės liūdnos. Gerai įsižiūrėjus į dabartinę Lt būklę ir tyrimus turėtų būti aišku, kad visi slanksteliai vienaip ar kitaip pažeisti. Ką reikia daryti, kad valstybės valdymu užsiimantys žmonės (politikai) pradėtų matyti visus slankstelius kaip visumą? Kad nustotų kalbėti tik apie vieną siaurą klausimą. Ir kaip gydyti visą stuburą kaip visumą? Kas yra tos stuburo dalys sudarančios visumą? Turbūt aišku, kad nėra prasmės gydyti tik vieną atskirą slankstelį jei sužeisti kiti.

STUBURAS TURI BŪTI

Vertikalus ir sudėtas eiliškumo tvarka. Aukščiausias  – svarbiausias, žemiausias – mažiausiai svarbus. Bendraujant su lietuviais aiškėja, kad skirtingus esminius tautos išlikimo klausimus žmonės reaguoja skirtingu aštrumu, todėl kilo mintis padaryti bendrą objektyvų vertikalų sąrašą ir vedant (asmeninius arba viešus) pokalbius eiti nuosekliai pradedant nuo švelniausio, nes netyčia peršokus į aštresnį kyla vaidas besibaigiantis atitolimu. Taigi užtenka bent vieną šių nervinių mazgų paliesti – kyla nevaldoma jausmų audra. Šie nerviniai tautos mazgai labai skausmingi šiuo metu visiems. Juos mums visiems vertėtų surikiuoti tokiu objektyviu eiliškumu, kad liestumėm pradėdami nuo švelniausio klausimo. Jei klausimai aptariami nuo švelniausio iki skaudžiausio – pašnekovai spėja apšilti ir suprasti vienas kitą.
Pilnas, pilnakomplektis, slankstelių neturi trūkti. Norint išgydyti valstybę pilnai, įvesti ilgalaikę tvarką joje – būtina gydyti visumą, o ne vieną atskirą slankstelį.
Suderintas tarpusavyje
Išmankštitas, gyvybingas. Visi šie slanksteliai turi būti ne tik tarpusavyje sujungti ir suderinti, bet ir gyvybingi, išmankštinti t.y. atitinkantys gyvenimo tikrovę, einantys į koją su gyvenimu. Jei bent vienas jų yra sustabarėjęs ar užkalkėjęs – pasekmės liūdnos.

TJG ir AšLietuvai savanoriai

Ankstesnis pavadinimas “Objektyvi skausmingų Lietuvos 18 klausimų laiptinė”
Šis sumanymas turi į save panašų kitą sumanymą https://sites.google.com/site/aslietuvaisenatas/tyrimai/svarbiausias-lt-dokumentas